Eva Ropková: Tschechisch für Recht/ /Právnická čeština

Verlag Schmetterling, Stuttgart 2019, 198 stran, 29,80 eur.

Cizinci, kteří právnickou češtinu při výkonu svého povolání chtějí nebo musejí používat, vnímají zpravidla odborný právnický jazyk jako obtížný, přestože všeobecnou češtinu již ovládají. Na trhu existuje celá řada právnických odborných slovníků, ale žádný z nich nenabízí didaktický úvod do právnické češtiny. Klasické jazykové učebnice češtiny se jazykem z oblasti práva buď vůbec nezabývají, nebo se jí dotýkají pouze okrajově.

Na tuto mezeru na trhu autorka reagovala knihou „Tschechisch nicht nur für Juristen/Čeština nejen pro právníky“, kterou nakladatelství Schmetterling vydalo již v roce 2010. Recenzovaná publikace „Tschechisch für Recht/Právnická čeština“ na ni navazuje.

Německy hovořící advokáti, ale také daňoví poradci, podnikatelé nebo úředníci, stejně jako studenti jazykových škol a univerzit, kteří se chtějí naučit právnickou češtinu, naleznou v učebnici pravého pomocníka. Každá z deseti kapitol je uvozena dialogem a dále textem, kterým čtenář získá aktuální přehled o dané právní oblasti. Následují rozmanitá cvičení na čtení, mluvení, poslech i psaní. Spektrum pojednávaných témat sahá od občanského práva hmotného a procesního přes pracovní právo až po právo trestní, správní, daňové a ústavní. Jednotlivé kapitoly jsou zakončeny opakovacím testem a klíčem ke cvičením. Každá kapitola obsahuje prakticky veškerou použitou slovní zásobu. Úvodní dialogy a texty jsou opatřeny překlady do němčiny, což výrazně usnadňuje orientaci při studiu jazyka. Navíc jsou kapitoly na sobě didakticky nezávislé. Kombinace učebnice a separátních (byť zpoplatněných) MP3 nahrávek všech dialogů a poslechových cvičení je obzvláště praktická pro samostudium v kanceláři, doma nebo na cestě.

Kniha je v první řadě učebnicí jazykovou. Jejím prostřednictvím se však dá seznámit i se základy českého práva z různých odvětví. Jednotlivá témata jsou zdařile zpracována jazykově i didakticky. Nápadité zprostředkování „suchých“ právnických témat je dokladem toho, že autorka čerpala ze svých dlouholetých zkušeností z lektorské praxe českého právnického jazyka pro německy hovořící cizince. Součástí učebnice je i základní, avšak zcela dostačující přehled české gramatiky a česko-německý slovník s více než 4 000 slovy.

Nová publikace společně s MP3 nahrávkami představuje cennou příručku pro studenty češtiny, kteří ovládají všeobecnou češtinu na úrovni B1/B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a kteří se chtějí rychle zorientovat v právnické češtině. Díky učebnici se mohou naučit (lépe) rozumět českým právním dokumentům i české odborné literatuře a získat či vylepšit své jazykové kompetence v právnické češtině, zejména v mluvení a poslechu.

 

ALEXANDER DIETZ, právník, soudní překladatel (Zemský soud v Hofu a Vrchní soud v Drážďanech)

 

Go to TOP