Islandský soudce Robert Spano bude novým předsedou ESLP

Robert Spano

Evropský soud pro lidská práva zvolil dne 20. dubna 2020 za svého nového předsedu Roberta Spana. Do funkce nastoupí 18. května 2020. Robert Spano je nástupcem Linos-Alexandra Sicilianose z Řecka.

Soudce Robert Spano se narodil 27. srpna 1972 v Reykjavíku na Islandu a právnické vzdělání (kombinované bakalářské studium a magisterské studium) získal na Právnické fakultě Islandské univerzity v roce 1997. Titul Mag. jur.  z evropského a srovnávacího práva má z University of Oxford v roce 2000.

Robert Spano začínal jako soudce okresního soudu v letech 1997-1998, následně byl právním poradcem parlamentního veřejného ochránce práv v letech 1998-2001 a mezitím pracoval i jako vysokoškolský pedagog na své alma mater. Tam získal i akademické tituly docenta a profesora.

Během své bohaté profesní kariéry byl osm let členem představenstva Institutu pro lidská práva na Islandské univerzitě a s přestávkami sedm let předsedou Stálého výboru odborníků v trestním právu při Ministerstvu spravedlnosti.

Byl také předsedou vyšetřovací komise expertů jmenovaných předsedou vlády Islandu k porušování lidských práv v letech 1947–1992 v ústavech péče o děti, předsedou komise odborníků zvolených shromážděním Islandské národní církve pro vyšetření obvinění ze sexuálního zneužívání bývalým biskupem Islandu. V letech 2007 – 2010 byl proděkanem Právnické fakulty Islandské univerzity, následné tři roky jejím děkanem. Působil také jako islandský parlamentní ombudsman.

Soudcem Evropského soudu pro lidská práva se stal 1. listopadu 2013 a od května 2019 do současnosti působil jako jeho místopředseda.

Zdroj: ESLP

 

 

Go to TOP