Masarykova univerzita hledá možnosti, jak pomoci „tichým obětem“

Uchovat fungující vztah mezi dítětem a odsouzeným rodičem je komplikované, ke zlepšení by měl přispět projekt sociálních pracovníků Masarykovy univerzity a Mezinárodního vězeňského společenství s názvem „Rodičovství za mřížemi“.

V České republice je v současné době přibližně 40 000 dětí, které mají minimálně jednoho rodiče ve vězení. Mezi hlavní problémy těchto dětí patří mimo jiné stigmatizace ze strany vrstevníků, hrozba pádu do chudoby a ztráta sociální a citové vazby k rodičům. „Je to pro ně těžká situace, někdy jsou totiž rodiče zatčeni přímo před jejich očima. Nikdo nezohledňuje, že přicházejí o nejdůležitější vztah ve svém dětském životě. V celém procesu trestního řízení nemají žádný hlas. Proto se v zahraničí o těchto dětech mluví jako o tichých obětech,“ uvedla Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., z Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Rodiče bývají často umísťováni do věznice daleko od domova, a děti je tak kvůli ekonomické a sociální situaci nemohou navštěvovat. Pokud jsou návštěvy možné, odehrávají se ve vězeňských podmínkách, které trauma dětí často ještě prohlubuje.

Za pomoci Mezinárodního vězeňského společenství a prostřednictvím projektu s názvem „Rodičovství za mřížemi“, který nedávno podpořila i Technologická agentura České republiky, by chtěli sociální pracovníci z Masarykovy univerzity tuto situaci zlepšit. Součástí uvedeného projektu budou nejen rozhovory s dětmi, ale i s jejich trestanými rodiči a také s partnery, jejichž protějšek se ocitl ve vězení. Výsledkem průzkumu pak budou návrhy nové metodiky a názorných pomůcek pro sociální pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují. „V současnosti se k této skupině dětí chovají obdobně jako k dětem rozvádějících se párů, a to navzdory tomu, že dopad situace je u těch s vězněnými rodiči masivnější,“ řekla magistra Jitka Navrátilová.

„Praktické výstupy projektu, například obrázkové karty, pomohou dětem lépe se orientovat v situaci a lépe ji emočně zvládnout,“ přiblížila projekt Mgr. Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství, oblast Projekty pro rodiny a děti. V další fázi se počítá také s návrhy, jak zapracovat status rodičovství odsouzené osoby do legislativy tak, aby se při určování podoby trestu zohlednilo i zachování kontaktu s dítětem.

Projekt Rodičovství za mřížemi je dotovaný částkou přibližně 7,6 milionu korun a potrvá do května 2023.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP