Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby postupně obnovily činnosti

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové doporučení pro fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Soudům se v něm s účinností od 20. dubna doporučuje, aby postupně obnovily ty činnosti, které musely kvůli koronavirové situaci omezit. Konkrétní kroky a jejich načasování pak nechává Ministerstvo spravedlnosti plně v kompetenci předsedů soudů.

Konkrétní postup obnovování výkonu jednotlivých agend je v kompetenci předsedů soudů. Je potřeba brát ohledy na organizační možnosti soudů  (např. jednací místnosti), technické a materiální zabezpečení (včetně osobních ochranných prostředků) a neodkladnost agend či zvláštní zájem na jejich plynulém fungování. Předsedové mohou sami stanovit také přiměřená dodatečná preventivní opatření.

Zároveň se na soudy jako na orgány veřejné moci přímo vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, které jim mimo jiné ukládá obnovit od 20. dubna běžné hodiny pro styk s veřejností (infocentra apod.) a stanovuje provozní režim jak pro kontakt s veřejností, tak pro vnitřní fungování soudu.

Ministerstvo spravedlnosti očekává, že obnovování běžného provozu soudů bude postupné. Pokud se nezmění stávající epidemiologická situace, k výraznějšímu návratu k normálu, jde-li o rozhodovací činnost, by mělo dojít v průběhu května.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: AD

Go to TOP