ČKAIT: Práce na stavebním zákoně by se teď neměly přerušit

Pro oživení stavebnictví po ukončení současných opatření proti šíření koronaviru je nutné, aby vláda nepřerušila práce na schvalování nového stavebního zákona. Navíc je možné ho připravit i s využitím poznatků současné krize. Investoři by pro urychlení povolování poté měli využívat hlavně společné územní a stavební řízení. V otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi, to napsal předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) Pavel Křeček.

Komora dále doporučuje, aby všechny subjekty při povolování staveb dodržovaly lhůty, které stanovují zákony. Jde o stavební úřady, dotčené orgány i účastníky řízení. Při výběrových řízeních by měly být podle Křečka nastaveny parametry pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

„Důležité budou také veřejné investice. Zásadní je urychlení výstavby dopravní infrastruktury ve smyslu platných zákonů. Jestliže má vláda investiční plán, lze se na jeho základě bavit o prioritách. Dále by měla podpořit i ostatní veřejné investice, například do technické infrastruktury obcí, aby se předpokládaný výpadek soukromé sféry překlenul,“ uvedl Křeček.

Jako zásadní vidí také nastavení možnosti pro fungování zahraničních pracovníků, například doložením dokladu o bezinfekčnosti z mateřského státu nebo zajištěním možnosti ubytování pouze v konkrétních zařízeních.

„Pro podporu investování navrhujeme možnost zrychlených odpisů pro investice zahájené v tomto krizovém období. Dále zavést i jiné pobídkové nástroje v oblasti daní pro urychlené nastartování stavebnictví. Nejdůležitější budou určitě státní zakázky, u nichž je problém otázka připravenosti,“ doplnil Křeček.

V současnosti je zákon v připomínkovém řízení. To bylo původně z konce ledna posunuto na konec března. Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo premiéra, aby ho kvůli současným opatřením posunul na konec dubna. Podle MMR jsou aktuálně vypořádány tři čtvrtiny připomínek.

Návrh zákona má řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je dokonce protiústavní.

Zatím stále platí plánovaný harmonogram schvalování zákona, ale vzhledem k současné situaci se ovšem nedá vyloučit, že se termíny změní. Zákon by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku. Účinnosti by měl nabývat postupně do poloviny roku 2023.

Zdroj: ČTK
Foto: Bulletin advokacie (v aktuálním BA 3/2020 je rozsáhlý materiál jednoho z autorů stavebního zákona)

Go to TOP