Chod českých soudů se v době pandemie změnil, řízení jsou bez účastníků

Obavy z rozšíření koronaviru zásadním způsobem zasáhly do chodu českých soudů. Větší část naplánovaných jednání musela být i kvůli omezení svobody pohybu odročena. Prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová sdělila, že se soudci snaží rozhodovat bez přítomnosti účastníků řízení, pokud s tím lidé souhlasí. V trestních věcech mají podle ní soudy obtíže sehnat přísedící, protože většina z nich je vyššího věku a spadají tak do rizikové skupiny ohrožené nákazou.

„Soudci se aktuálně zabývají tím, v jakých věcech je možno rozhodnout bez nařízení jednání, případně bez přítomnosti účastníků řízení, samozřejmě za zachování všech práv účastníků řízení,“ popsala Zemanová. Soudci vyzývají účastníky k vyjádření, zda s tímto postupem souhlasí. Jestliže souhlas nedají, případně pokud je přítomnost účastníků nutná, jednání se musí odročit.

Problém s přísedícími nastává podle Zemanové v trestních kauzách, jejichž projednání nelze odročit a u nichž zákon zároveň vyžaduje rozhodování ve složení jeden soudce a dva přísedící z lidu. „Nechtějí se vystavovat riziku nákazy, které při déletrvajícím jednání nelze vyloučit. Zvláště za podmínek, kdy soudy stále nemají k dispozici dostatek účinných ochranných pomůcek,“ podotkla prezidentka unie.

Zemanová také poznamenala, že současný stav je výzvou k lepšímu vybavení soudů zařízeními, která umožňují dálkový kontakt s účastníky řízení. Videokonferenční zařízení doposud české soudy využívaly například k výslechům svědků z jiných států nebo z nemocničních zařízení.

Pražský vrchní soud nyní videokonferenci použil například i v odvolacím zasedání případu vraždy pro výslech znalce z Olomouce, který kvůli koronavirové situaci nechtěl cestovat do hlavního města. O této dálkové výpovědi rozhodl předseda senátu Martin Zelenka, jenž zároveň v úterním veřejném zasedání provedl řadu dalších opatření souvisejících s nouzovým stavem. Jednání přesunul do větší místnosti a veřejnost rozsadil tak, aby dodržovala stanovené rozestupy. Kvůli zachování dostatečné vzdálenosti ani nepovolil tradiční způsob porady advokáta s obžalovaným, tedy šeptání. Vězeňská stráž dvojici eskortovala do vedlejší místnosti, kde si právník a klient mohli nerušeně promluvit. Samozřejmostí v jednací síni pak byly roušky na obličejích všech přítomných, tedy včetně soudního senátu a státní zástupkyně.

Další vlně komplikací budou soudy čelit, až nouzový stav pomine. Čeká je totiž nejen nařizování těch jednání, která musela být odročena, ale také řada dalších sporů, které nouzový stav sám vygeneruje. Soudcovská unie by ráda využila pomoci soudců důchodového věku.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP