Zákaz poskytování služeb se nadále na advokáty nevztahuje!

Česká advokátní komora sděluje, že zákaz poskytování služeb stanovený usnesením vlády č. 1079 a taktéž usnesením vlády č. 1103 o přijetí krizového opatření se NEVZTAHUJE na advokáty.

Česká advokátní komora sděluje, že zákaz poskytování služeb stanovený usnesením vlády č. 1079 a taktéž usnesením vlády č. 1103 o přijetí krizového opatření se NEVZTAHUJE na advokáty.

Vyplývá to z článků I. bodů 1. těchto usnesení, v nichž je stanoveno: tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
Go to TOP