Koronavirus, jeho dopady na zaměstnavatele a program Antivirus

Vláda dne 30. března 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob a zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností (až na stanovené výjimky) do 11. dubna 2020 do 6:00 hodin.

Zatím se ale stále jedná o programu Antivirus, stejně jako finální podobě tzv. kurzarbeitu. Podle informací MPSV byl program Antivirus kompletně přepracován a vláda bude schvalovat jeho základní parametry. Z 5 režimů A – E zbyly 3 režimy A – C a zvýšily se maximální částky (zastropování) jednotlivých příspěvků. Je však možné, že přibudou další podmínky pro podání žádosti o příspěvek.


Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa zaměstnanců

1) Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele spočívající v uzavření nebo omezení provozu z důvodu mimořádných krizových opatření přijatých vládou, mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví či jiným orgánem ochrany veřejného zdraví (např. Krajská hygienická stanice) v souvislosti s COVID-19. Dle názoru MPSV jde v těchto případech o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

2) Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény (karanténou se rozumí též izolace nařízená např. krajskou hygienickou stanicí). Karanténa byla nařízena v souvislosti s nákazou COVID-19. Pokud je zaměstnancům nařízena karanténa, je povinen jim zaměstnavatel hradit po dobu prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (z této částky se neodvádí záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění). Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % náhrad mezd příslušejících zaměstnancům včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.


Režim B – Související hospodářské potíže

Zaměstnavatel není schopen zaměstnanci přidělovat práci z důvodu hospodářských potíží v důsledku šíření nákazy COVID-19. Podle typu překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. prostoj, částečná nezaměstnanost) mají zaměstnanci právo na náhradu mzdy ve výši 60 ‒ 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 60 % náhrad mezd příslušejících zaměstnancům včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.


Režim C – Odměna pro zaměstnance v první linii
Příspěvek by měl náležet všem zaměstnancům, kteří navzdory riziku chodí do práce a měl by činit až 3 000 Kč.

Další podmínky zatím nejsou známy. O dalším vývoji programu Antivirus a jeho definitivní podobě budeme informovat.

Mgr. Klára Valentová, Vilímková Dudák & Partners
Ilustrační foto: Pixabay

 

Go to TOP