JUDr. Michal Žižlavský: Krizová opatření pro právníky neplatí

Stále se setkávám s dotazy, v jakém rozsahu omezují krizová opatření vlády a ministerstev provoz advokátů, insolvenčních správců a dalších

Stále se setkávám s dotazy, v jakém rozsahu omezují krizová opatření vlády a ministerstev provoz advokátů, insolvenčních správců a dalších právnických profesí. Rád bych proto připomenul, že ministerstvo spravedlnosti vydalo již dříve stanovisko, podle kterého tato opatření nedopadají na služby advokátů, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců.

Zákaz poskytování právních služeb advokáty by totiž porušoval ústavní právo lidí a korporací na právní pomoc v řízeních před soudy. V případě notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců by byl zase narušen výkon veřejné moci v dědických, exekučních a insolvenčních řízeních. Celý text stanoviska naleznete zde.

Krizová situace dnes prověřuje nejen kvalitu vedení právnických firem, ale i soudů. Například všechny prvoinstanční insolvenční soudy již k dnešnímu dni přijaly opatření, která umožňují správcům omezit osobní kontakt s účastníky řízení. Poděkování za to patří místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeňku Strnadovi (opatření zde) a místopředsedkyni Krajského soudu v Hradci Králové Jolaně Maršíkové (opatření zde). Právě oni dokázali jako první operativně projednat vážnou situaci se všemi “svými” soudci a učinit konkrétní opatření. Asociace insolvenčních správců pak oslovila všechny ostatní krajské soudy v České republice s žádostí o přijetí obdobných opatření (text zde), a ty jí postupně všechny vyhověly.

Právníci se při výkonu svých profesí pravidelně setkávají s větším množstvím osob. Lze zmínit trestní řízení s mnoha spoluobviněnými nebo insolvenční řízení s vysokým počtem věřitelů. I my můžeme zpomalit šíření infekce, když se budeme řídit zdravým rozumem. Ministerstvo spravedlnosti doporučilo ve svém stanovisku advokátům, notářům, exekutorům a insolvenčním správcům tyto dvě základní věci:

  1. Omezte osobní styk s klienty, účastníky řízení a dalšími osobami všude tam, kde jej lze nahradit elektronickou komunikací, telefonicky či jiným vhodným způsobem (například videokonferencí).
  2. Odložte schůzky anebo požádejte o odročení soudního jednání tam, kde je to možné bez zmaření účelu jednání, promlčení nebo prekluze práva, marného uplynutí lhůty anebo jiného nepříznivého následku.

Doporučení ministerstva zní rozumně. Je to minimální standard. Věřím, že nám jej soudci umožní dodržovat. Jen bych dodal: Nemusí to stačit. Situace se rychle mění. Je proto vhodné kromě médií a webů vlády, ministerstva spravedlnosti a profesních komor sledovat i nové specializované rubriky, zaměřené na právní aspekty epidemie, jako je sekce korona-právo na portálu legalTV.cz nebo COVID-19 na portálu advokatnidenik.cz.

JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, expert na insolvenci a soudní proces

Článek přetiskuje AD se svolením redakce LegalTV.cz

Go to TOP