Otevřený dopis ke „koronavirové“ žalobě aneb Promluvila dosud mlčící většina?

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek obdržel otevřený dopis ve věci tzv. koronavirové žaloby, kterou jménem své klientky-manželky podal brněnský advokát Mgr.  David Záhumenský. Dopis uveřejňujeme níže.

K situaci advokacie v širších souvislostech se v nejbližší době předseda ČAK vyjádří, sledujte nadále Advokátní deník!

 

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás v souvislosti s aktivitami některých kolegů advokátů, kteří se v současné krizové situaci neváhají zviditelňovat napadáním a zpochybňováním krizových rozhodnutí a opatření vlády.

Musím za sebe osobně vyjádřit, že mě šokovalo počínání Mgr. Davida Zahumenského, který podal, jak ji sám nazývá „koronavirovou“ žalobu, jejíž podání navíc medializoval. A rovněž, s velkou pompou zveřejnil, že uhradil (tedy spolu s jeho „klientkou“– manželkou, právničkou – holt náklady právního zastoupení se hodí) soudní poplatek a na svém blogu vyzval sympatizanty k finanční podpoře.

Posouzení samotné žaloby ponechám na soudu. Každý má samozřejmě právo domáhat se svého práva, ale teatrální počin Mgr. Zahumenského v této velmi kritické době považuji za obecně velmi nebezpečný a neodpovědný. Ve chvílích, kdy se mnoho našich občanů snaží pomoci svým bližním, jak jen mohou, je takového jednání hanebné.

Magistr Zahumenský není bohužel sám, posledním takovým příkladem z řad advokacie je JUDr. Jiří Vaníček, který se neváhal veřejně prezentovat svým odborným názorem, podle kterého vláda chybně vyhlásila nouzový stav jako usnesení, když správně jej měla v záhlaví uvést slovem rozhodnutí. Nedosti na tom, vyvozuje JUDr. Vaníček, že osoby, které nebudou respektovat krizová opatření, mají šanci vyhnout se sankcím, kterými by za takové nerespektování byli postiženi.

Vážený pane předsedo, musím vyjádřit své velké znepokojení nad mediálním obrazem, který by se o advokátech a advokacii ve společnosti mohl vytvářet pod vlivem výše uvedených, doufám, že excesů. Jednání Mgr. Zahumenského a JUDr. Vaníčka vnímám jako jednání, které znevažuje a hrubě poškozuje advokátní stav a každého z nás jednotlivě.

Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o veřejné vyjádření, kterým by se Česká advokátní komora distancovala od výše uvedených a podobných aktivit, jež jsou jednak společensky vysloveně nebezpečné a jednak podle mého názoru poškozují dobré jméno advokacie.

 

Mgr. Luděk Hladěna, LL.M., advokát partner AK HBCV LEGAL, Praha

Foto: Pixabay

Go to TOP