Jak COVID-19 ovlivní rodinně právní vztahy v otázkách a odpovědích – I

Platí i v době epidemie onemocnění Covid – 19 rozsudky a dohody o styku rodičů s dětmi?

Obecně platí. Výjimečná doba však žádá

JUDr. Daniela Kovářová

Platí i v době epidemie onemocnění Covid – 19 rozsudky a dohody o styku rodičů s dětmi?

Obecně platí. Výjimečná doba však žádá i výjimečná řešení. Současná opatření vyvolávají nutnost nestandardních přístupů. Zapomeňte na spory a zkuste se s druhou stranou domluvit. Není třeba vždy trvat na formalitách.

 

Mám dítě ve střídavé péči, které si vyzvedáváme vždy po skončení školní docházky ve škole. Co mám teď dělat, když dítě do školy nechodí?

Berte současný stav jako příležitost. Kontaktujte druhého rodiče a nabídněte mu alternativy. Můžete si dítě předat v polovině cesty, u vás, u něj nebo před školou. Možná mu naopak ulehčíte situaci.

 


Mám rozsudek s podrobnou úpravou péče a styku, nemůžu v něm najít řešení pro výjimečnou situaci, jaká teď panuje. Mám podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření?

Žádný rozsudek ani zákon nemůže pamatovat na vše, co se může přihodit. Jasné řešení koronavirové situace pro vztahy rodičů k dětem nikdy nedostanete. Než se obracet na soud, je vhodnější pokusit se o dohodu s druhým rodičem. Možná se dříve nezdařila, ale teď je přece jenom jiná situace. Zkuste využít mediace. Seznam mediátorů najdete na www.justice.cz (http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx)

 

Podle rozsudku mám platit výživné vypočtené podle mého dřívějšího platu. Teď jsem však kvůli akutní situaci doma a pobírám jen 60 % tehdejšího platu. Co mám dělat?

Můžete se obrátit na soud, ovšem soudní řízení trvá průměrně tři měsíce. Formou předběžného opatření vám soud výživné nesníží. Doporučuji kontaktovat druhého rodiče a situaci mu vysvětlit. Výše výživného primárně vyplývá ze zákona, který počítá s tím, že při změně situace se výživné mění. Je ovšem třeba také zohlednit, kdy vám soud naposledy výživné stanovil. Pokud to bylo loni nebo letos, mohl byste projednat s rodičem snížení výživného třeba o 30 %. Pokud soud rozhodl před delší dobou, je třeba vzít v úvahu, že během let vzrostly i potřeby dítěte.


Mám dítě v péči, ale teď nechodí do školy. Můžu pro něho zajistit hlídání jinou osobou?

Jistě. Zákonný zástupce může svěřit dítě i jiné osobě. Možná je stávající situace vhodná ke kontaktu dítěte s druhým rodičem.

 

Mám dítě ve střídavé péči a o víkendu bych je měla předat otci, který byl lyžovat v Itálii. Co mám dělat?

S ohledem na stávající situaci z opatrnosti doporučujeme dítě nepředávat a navrhnout otci pro nejbližší období náhradní formu styku prostřednictvím Skypu, telefonu, e-mailu, face-time, aplikace WhatsApp apod.

 

Syn zemřel a snacha nám odmítá umožnit styk s vnoučaty. Chtěli bychom podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Dá se taková návrh podat i v období nouzového stavu?

Podmínky nouzového stavu neomezují podávání návrhů ani právo občanů obracet se k soudu. Aktuální situace však není vhodná pro podávání podobných návrhů. Není pravděpodobné, že vám soud vyhoví s ohledem na riziko nákazy, které hrozí starším občanům. Doporučujeme sledovat aktuální situaci a vzniklý čas využít k vylepšování vztahů se snachou.

 

Pozorně sleduji všechna doporučení a mám strach o své staré rodiče. Důrazně jsem jim doporučil, aby nevycházeli z domova a nenavštěvovali prostory s větším počtem lidí, ale oni mě nechtějí poslechnout. Co mám dělat? Jak jim to mám nařídit? Chtějí, abych je navštívil, mně se však zdá, že je v jejich zájmu, abych s nimi komunikoval jen elektronicky.

Epidemiologové adresují občanům doporučení, nicméně rozhodování v konkrétních situacích záleží na každém svéprávném dospělém člověku. Nejsou-li rodiče zbaveni svéprávnosti, event. pokud není jejich svéprávnost omezena, nemůžete jim nic nařizovat ani jim přikazovat. I když jsou skupinou náchylnější k nákaze, o svém životě mají právo rozhodovat sami.

Unie rodinných advokátů doporučuje svým členům poskytovat zdarma akutní telefonické konzultace klientům v rodinných věcech v souvislosti s řešením současné krize. 


JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů

 

 

 

 

 

Go to TOP