Sněmovna podpořila novelu zákona o matrikách, týká se i změn příjmení

Změn příjmení nebo určení otcovství se týká vládní novela zákona o matrikách, kterou 10. března 2020 podpořila Sněmovna. Technická předloha obsahuje desítky úprav, míří například také na páry, které chtějí uzavřít registrované partnerství. Novelu nyní posoudí správní výbor.

„Chtěli jsme, aby každá žena měla svobodu volby,“ řekl Ondřej Profant (Piráti) k avizovanému pozměňovacímu návrhu, aby ženské příjmení nemuselo obsahovat příponu -ová. Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že pro takovou změnu není věcný důvod a přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému.

Změna příjmení u páru v registrovaném partnerství by měla být nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu stejně, jako je tomu v manželství.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině a nemají potvrzení požadované vyhláškou. Dodatečný záznam o změně pohlaví provedeném v cizině by se do knihy narození zapisoval na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče dopustili přestupku. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.

Novela upravuje také změnu příjmení, například u dítěte, o které pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Jasně se zakotví, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP