Ministerstvo spravedlnosti připravuje zákon k ozdravení podnikání

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s expertní pracovní skupinou zahájilo implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Navazující česká legislativa by měla nabídnout nový nástroj k ozdravení podnikání osobám, které se dostaly do přechodných finančních potíží. Materiál Ministerstva spravedlnosti shrnuje dílčí výstupy a ukazuje, jakými směry se příprava nového zákona aktuálně ubírá.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový zákon, který zlepší postavení podnikatelů, kteří se dostanou do dočasných finančních problémů. Dnes se podnikatelé mohou se svými věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze cestou formálního insolvenčního řízení. V právním řádu ČR tak schází určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná.

Nový zákon o preventivní restrukturalizaci by měl životaschopným podnikatelům nabídnout další způsob, jak svou tíživou situaci ve spolupráci s věřiteli vyřešit, a odvrátit tím hrozící úpadek. Od řešení formou preventivní restrukturalizace se očekávají pozitivní dopady na zachování pracovních míst postižených závodů, ale zejména i na věřitele, kterým se v případě insolvence jen málokdy podaří získat plné uspokojení svých pohledávek.

Na návrhu zákona ministerstvo intenzivně spolupracuje s expertní pracovní skupinou. Jejími členy jsou vedle zástupců ministerstva také přední čeští odborníci na oblast insolvenčního práva a restrukturalizace:

  • JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. – člen Vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, Vysoká škola ekonomická v Praze; Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.,
  • Rostislav Krhut – místopředseda Krajského soudu v Ostravě; dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu,
  • Michal Kuděj – Vysoká škola ekonomická v Praze; TARPAN Partners,
  • Lee Louda, Ph.D. – vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, Vysoká škola ekonomická v Praze; insolvenční správce se zvláštním povolením,
  • JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. – Clifford Chance LLP; Institut ekonomických studií FSV UK,
  • Jaroslav Schönfeld, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká spořitelna, a. s.,
  • Petr Sprinz, Ph.D., LL.M. – HAVEL & PARTNERS s. r. o.,
  • Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA – Krajský soud v Českých Budějovicích; Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dosavadní výstupy expertní pracovní skupiny jsou ke stažení zde.

Jedná se o diskusní materiál, který bude podkladem pro další legislativní úvahy. Případné náměty k jeho obsahu mohou zástupci odborné veřejnosti zasílat na e-mail: ol@msp.justice.cz.

Připravovaný zákon je implementací unijní směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která byla přijata v červnu roku 2019. Zástupci ministerstva se pravidelně účastní národních i mezinárodních konferencí a sledují také vývoj v ostatních členských státech.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP