Deutscher AnwaltVerein v České republice slaví své druhé výročí

Na jaře 2020 oslaví dva roky od svého založení spolek Deutscher AnwaltVerein in Tschechien, z. s. Účelem spolku je zachování a podpora všech profesních a hospodářských zájmů německé advokacie v České republice a péče o ně, jakož i podpora profesních aktivit mezi českou a německou advokacií. Cílem je propojení německých advokátů v České republice a českých advokátů, kteří jsou pravidelně aktivní v přeshraničním právním styku s Německem, stejně tak advokátů v Německu, kteří jsou pravidelně aktivní v přeshraničním právním styku s Českou republikou.

Deutscher AnwaltVerein in Tschechien, z. s., je členem německého spolku Deutscher Anwaltverein e. V., díky čemuž nabízí svým členům široké možnosti v oblasti komunikace s německými kolegy a účasti na odborných seminářích a konferencích v Německu.

Deutscher AnwaltVerein in Tschechien, z. s., vítá nové členy. Řádnými členy se mohou stát např. čeští advokáti působící v České republice, kteří jsou pravidelně činní v přeshraničním právním styku s Německem, čeští advokáti působící v Německu či němečtí advokáti převážně činní v České republice. Stanovy umožňují i mimořádné členství. Zájemci mohou pro získání bližších informací kontaktovat spolek prostřednictvím e-mailové adresy info@tschechien.anwaltverein.de.

Dr. Ernst Giese, prezident Deutscher AnwaltVerein in Tschechien, z. s.
Foto: redakce AD

 

Go to TOP