Soudní dvůr EU: K přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti

Článek 201 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby byla vnitrostátním právním předpisem vyloučena možnost pojistníka v rámci pojištění právní ochrany svobodně si vybrat advokáta nebo zástupce v případě soudní nebo mimosoudní mediace.

Stanovisko generálního advokáta SD EU ze dne 11. 12. 2019 ve věci C‑667/18

Advokátní komory z Belgie (Advokátní komora vlámských advokátů a Advokátní komora francouzsky a německy hovořících advokátů) podaly dne 23. října 2017 u Grondwettelijk Hof (Ústavní soud) návrh na prohlášení neplatnosti zákona ze dne 9. dubna 2017, kterým se mění zákon ze dne 4. 4. 2014 o pojištění a jehož cílem je zajistit možnost svobodně si ve smlouvě o pojištění soudní ochrany vybrat advokáta nebo jinou osobu, která má podle práva použitelného na řízení požadovanou kvalifikaci k obhajování zájmů zastoupeného ve všech fázích soudního řízení.

Komory uplatnily na podporu tohoto návrhu dva důvody, přičemž jeden z nich vychází z porušení článků 10 a 11 Grondwet (Ústava), ve kterých jsou zakotveny zásady rovnosti a zákazu diskriminace, ve spojení s článkem 201 směrnice 2009/138.

Advokátní komory tvrdí, že zákon ze dne 9. dubna 2017, který nepočítá s tím, že pojistník v rámci pojištění právní ochrany má možnost svobodně si vybrat advokáta v mediačním řízení, není v souladu s článkem 201 směrnice 2009/138. Namítají, že zejména z judikatury Soudního dvora EU týkající se pojmu „soudní […] nebo správní řízení […]“, který je uveden v tomto článku, lze vyvodit, že pojem „soudní řízení“ nelze vykládat restriktivně. Rovněž tvrdí, že za součást soudního řízení ve smyslu článku 201 směrnice 2009/138 lze z různých hledisek považovat dobrovolnou i soudní mediaci.

Grondwettelijk Hof (Ústavní soud) v rámci předběžné otázky Soudní dvůr EU požádal, aby upřesnil, jaký je smysl a rozsah působnosti pojmu „soudní řízení“ uvedeného v článku 201 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138, a v podstatě se jej dotázal, zda musí být toto ustanovení vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby byla vnitrostátním právním předpisem vyloučena možnost pojistníka v rámci pojištění právní ochrany svobodně si vybrat advokáta nebo zástupce v případě soudní nebo mimosoudní mediace.

Generální advokát navrhuje, aby Soudní dvůr EU na předběžnou otázku položenou Grondwettelijk Hof (Ústavní soud, Belgie) odpověděl následovně: 

„Článek 201 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby byla vnitrostátním právním předpisem vyloučena možnost pojistníka v rámci pojištění právní ochrany svobodně si vybrat advokáta nebo zástupce v případě soudní nebo mimosoudní mediace.“

 

Rozhodnutí zpracovala JUDr. HANA RÝDLOVÁ.

Go to TOP