Experti na legislativu EU v oblasti civilní justiční spolupráce jednali v Praze

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti uspořádal v Praze ve dnech 27. a 28. února 2020 jednání expertů států střední Evropy. Tématem setkání byla evropská legislativa v oblasti civilní justiční spolupráce s důrazem na spolupráci v rámci nařízení o doručování a nařízení o dokazování.

Jednání se zúčastnili zástupci všech států Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Pozvání České republiky přijalo také Rakousko a Německo. Delegace tvořili zástupci mezinárodních odborů ministerstev spravedlnosti, kontaktní osoby Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních, dále soudci zabývající se mezinárodní agendou a v neposlední řadě představitelé stálého zastoupení členských států při Evropské unii v oblasti civilní justice.

Výsledky jednání se dostanou k soudům České republiky prostřednictvím Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských, aby mohly být prakticky využity v rámci přeshraniční justiční spolupráce. Expertní setkání států střední Evropy pořádá mezinárodní odbor civilní v rámci programu na podporu rozvoje vnitřní soudní sítě, který spolufinancuje Evropská unie a v souvislosti s předsednictvím České republiky ve Visegrádské skupině.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP