Ombudsman pověřil svou zástupkyni částí agendy

Ombudsman Stanislav Křeček  pověřil svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou s účinností od 24. 2. 2020 částí zákonem vymezené působnosti.

Zástupkyně ombudsmana se bude věnovat zejména ochraně osob omezených na svobodě, ochraně práv lidí s postižením, ochranou dětí, mládeže a rodiny, vězeňstvím, policií, školstvím, záležitostmi cizinců, zdravotnictvím, oblastí práce a zaměstnanosti, veřejným opatrovnictvím, ochranou osobních údajů, právem na informace či sociálním službám.

Ombudsman si ve své působnosti ponechal agendu sociálního zabezpečení, stavby a regionální rozvoj, ochranu životního prostředí, památkovou ochranu, pozemkové právo, státní správu soudnictví, daně, poplatky a cla, přestupky, vnitřní správu, pozemní komunikace, dopravně správní agendu a další a rovněž oblast rovného zacházení.

Podrobnosti ke konkrétním tématům rozdělené agendy jsou k dispozici zde.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Go to TOP