Vláda chválila nárůst soudních poplatků, návrh MSp nyní projednají poslanci

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Novelu  ministerstva spravedlnosti, která má podle resortu mimo jiné odradit od podávání žalob bez šance na úspěch, schválila dne 17. února 2020 vláda. Novela zákona o soudních poplatcích se týká vybraných poplatků, ministerstvo argumentuje tím, že poslední plošné zvýšení nastalo v roce 2011. Vyšší částky by měly podle resortu také lépe odrážet aktuální podmínky.

Ministerstvo v návrhu upozorňuje na to, že poplatky mají regulovat přístup k soudům. Neměly by na jednu stranu bránit v přístupu ke spravedlnosti, ale zároveň musí být vysoké tak, aby odradily od žalob, které mají malou či žádnou šanci na úspěch. Odrážet by měly také životní úroveň a motivovat k tomu, aby se strany pokoušely své rozpory řešit mimosoudně. Současně mají alespoň částečně pokrýt náklady státu za chod justice.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny tak mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20 000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Zdražit mají i návrhy uplatněné elektronickými platebními rozkazy. Zdražují se i poplatky ve správním soudnictví, například podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu bude stát dvojnásobek, tedy 10 000 korun. Nově má být zpoplatněno zahájení řízení ohledně zápisu nebo změny svěřenských fondů.

Zvýšení soudních poplatků má i své odpůrce. Za velmi nežádoucí je považuje Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů. „V praxi by to vedlo k tomu, že se některé pohledávky zcela přestanou vymáhat, případně by nově mohly být vymáhány mimosoudně mimo regulovaný systém. Věřitel je již nyní v průběhu vymáhání zatížen nemalými náklady, které musí zaplatit, aniž by měl jistotu, že se nakonec dočká uhrazení svého nároku. Zvýšení soudních poplatků v kombinaci s dalšími kroky snižujícími šanci na vymožení dluhu povedou k tomu, že drobní věřitelé na své právo raději úplně rezignují. Ti větší pak zvýšené náklady pravděpodobně budou nuceni promítnout do ceny služeb,“ uvedl Pavel Staněk.

Ačkoliv vůči novele zákona vznesla připomínky řada ministerstev i dalších subjektů, ministerstvo nakonec návrh předložilo vládě bez rozporů. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP