Vláda projednala zvýšení nezabavitelné částky dlužníkům. Co přinese věřitelům?

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, se zvýší. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud. Minimální nezabavitelná částka vzroste z 6608 korun na 7434 korun. Počítá s tím návrh nařízení vlády, které dne 17. února 2020 projednala vláda. Podle předkladatelů pomohou změny nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi. Podle ministryně financí Aleny Schillerové zmírní motivaci dlužníků přecházet do šedé ekonomiky.

Nezabavitelná částka se nově zvýší ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu vzroste z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

„Cílem překládaného návrhu je napravit nepříznivý stav, kdy po odečtu zákonných srážek ze mzdy nezbývá dlužníkům dostatečná výše finančních prostředků na zajištění výživy a bydlení rodiny, a dochází tak k jejich vytlačování na hranici chudoby,“ napsalo ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě.

Ministerstvo v předkládací zprávě konstatovalo, že dlužníci kvůli zbývající nízké částce přecházejí do šedé ekonomiky, kde si vydělávají načerno. „To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů,“ podotklo ministerstvo.

V současné době zůstává dlužníkovi ze mzdy 6608 Kč plus 1652 Kč za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může dnes dosáhnout maximálně na 26 432 Kč, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici loni vláda výrazně zvýšila, a to proto, aby dlužníky motivovala pracovat a hledat si lépe placenou i kvalifikovanější práci.

Aktuální návrh změn vznikl na základě usnesení rady vlády pro lidská práva, která kabinetu minulý měsíc doporučila přijmout opatření proti předlužení obyvatel České republiky. Novinky by měly být účinné od 1. července letošního roku.

Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk k dnešnímu rozhodnutí vlády uvedl, že zvýšení nezabavitelné částky bude mít negativní dopady pro věřitele, neboť povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení. „Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se dnes vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému. Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel,“ dodal prezident České asociace věřitelů.

Soudní exekutor Lukáš Jícha z exekutorského úřadu se podělil se zkušenostmi z loňského zvýšení nezabavitelné částky, kdy došlo u exekucí k poklesu výše srážek ze mzdy v průměru zhruba o čtvrtinu. „Takže lze očekávat, že výrazný pokles způsobí i nově schválené navýšení, odhadem o další třetinu. Výsledkem bude značné prodloužení exekučního řízení a potenciálně i vznik nových dluhových pastí, neboť dluh může v některých případech dlužníkům narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen. U dlužníků, jimž kvůli navýšení nebude možné srážet ze mzdy, pak bude nutné přistoupit k jiným exekučním postihům, včetně nuceného prodeje movitého či nemovitého majetku.“

Zdroj: ČTK + AD
Foto: Pixabay

Go to TOP