Právě vychází první letošní dvojčíslo Bulletinu advokacie

Vážení a milí čtenáři!

Do rukou se Vám v nejbližších dnech dostane první číslo, tedy respektive dvojčíslo letošního Bulletinu advokacie. I tentokrát je plné zajímavostí a informací, o které byste neměli přijít.

Místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M. ve svém úvodníku odkrývá výzvy, které před advokacií v letošním roce stojí. Zaměřuje se na nejvýznamnější kapitoly plánu činnosti ČAK, zejména na součinnost Komory a jejích členů v legislativních procesech nebo vymezení se vůči rostoucí liberalizaci poskytování právních služeb neadvokátními subjekty.

S činností Komory souvisí i další aktuality o lednových personálních výměnách na postu tajemníka a předsedy kárné komise ČAK. Rubrika aktualit pak přináší zásadní novinku pro zapsané mediátory, kteří nyní mohou získat certifikaci IMI.

Hlavním tématem prvního letošního Bulletinu advokacie je ovšem již tradičně galavečer Právníka roku 2019, který se konal 31. ledna v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno.  Již 15. ročník této celojustiční soutěže byl svým způsobem výjimečný tím, že do právnické Síně slávy poprvé vstoupily dvě právnické osobnosti najednou a kategorie PRO BONO byla poprvé dotována finanční částkou, kterou do ní věnoval donátor. I letos byl pro všechny, kteří se do sálu nedostali, připraven přímý přenos na internetu, na který se můžete podívat v repríze kdykoliv a již potřetí byla také předána Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný právě v Bulletinu advokacie v roce 2019. A tentokrát si ji také neodnesl autor jeden, ale dva.

Z odborné části upozorňujeme na článek Zproštění povinnosti mlčenlivosti podle zákona o bankách od autora JUDr. Petra Lišky, který získal ocenění Právník roku 2019 v kategorii Občanské právo nebo Zdroje plnění v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty od JUDr. Jolany Maršíkové, druhé držitelky ocenění Právník roku 2019, tentokrát z kategorie Insolvenční právo. Za pozornost stojí i problematika čtvrté průmyslové revoluce ve spojení s advokacií pod názvem Advokacie 4.0 stejně jako rubrika Z judikatury, která přináší mimo jiné rozsudky Nejvyššího soudu: K nároku advokáta na mimosoudní odměnu podle advokátního tarifu a Evropského soudu pro lidská práva: K neoprávněnému zabavení elektronických dat chráněných advokátní povinností mlčenlivosti.

Nepřehlédněte rubriku Z české advokacie, kde je připravena zpráva o projektu ČAK Advokáti do škol a také informace o advokátních a uznávacích zkouškách a zkouškách způsobilosti.

Nové číslo Bulletinu advokacie právě vychází a s ním, pokud neulétne s vichřicí Sabina nebo jinou, přijde do vašich schránek více než 100 stran zajímavého čtení. O jarních prázdninách, které napříč republikou právě probíhají, na ně třeba budete mít víc času…

Vaše redakce

Go to TOP