Daňovou kriminalitu v Česku loni často páchali Vietnamci a Číňané

Do daňové kriminality v Česku se ve velkém rozsahu zapojují Vietnamci a Číňané.

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) to uvedla 25. července 2019 ve své výroční zprávě za rok 2018. Loni byl zaznamenán nárůst pachatelů ze Slovenska u krácení daní spojeného s agenturním zaměstnáváním.

Daňová trestná činnost se loni stejně jako v předchozích letech řadila mezi nejvýznamnější oblasti kriminality, a to z hlediska rozsahu této činnosti, výše způsobené škody a vytváření strukturovaných řetězců obchodních společností.

„V důsledku legislativních opatření, která zajistila větší průhlednost tržeb, se celkově daňová trestná činnost proměnila. V současné době je páchána v rychleji se měnících řetězcích s nižší jednorázovou škodou tak, aby se pachatelé vyhnuli kontrolním mechanismům ze strany správce daně,“ popsala NCOZ.

Centrála loni nejčastěji řešila případy krácení daně při pořízení zboží z jiného členského státu EU do Česka, kdy pachatelé neodváděli daň z přidané hodnoty. Právě do této činnosti jsou podle policistů ve velkém rozsahu zapojené vietnamské a čínské komunity.

„Legalizace výnosů z trestné činnosti pachatelů těchto společenství je navázána na arabskou komunitu směnárníků. Arabská komunita, zejména v Jihomoravském kraji, se v minulosti věnovala nadhodnoceným vývozům do třetích zemí v souvislosti s vylákáním odpočtu DPH,“ uvedla NCOZ.

Kriminalisté předpokládají, že pachatelé budou i do budoucna využívat především řetězce společností, které vykazují fiktivní obchody kvůli krácení DPH. „Důvodem je skutečnost, že četnost takových řetězců je značná, vykazuje vysoký stupeň sofistikovanosti, do určité míry je anonymizována a organizována osobami stojícími v pozadí,“ vysvětlila centrála.

Policie rovněž podotkla, že rozkrývání této trestné činnosti je nejen časově náročné kvůli zvyšujícímu se množství zajištěných dat, ale také se prodraží kvůli zadávaným znaleckým posudkům.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP