Sněmovna asi výrazně změní nynější úpravu předkupního práva

Sněmovna novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pravděpodobně výrazně změní úpravu předkupního práva. Vrátit by se měl stav, který platil před pěti lety. Plénu to dne 5. února 2020 doporučil schválit ústavněprávní výbor.

Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech prodávaných společně s bytem. V praxi to totiž působí problémy.

Pokud Sněmovna novelu občanského zákoníku schválí v podobě podpořené ústavněprávním výborem, bude to prakticky znamenat opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Do jeho pozdějšího obnovení se omezilo na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Plénum by mohlo hlasovat o podobě novely občanského zákoníku už příští týden. Podle stanoviska výboru by měla zakotvit také například povinnost vlastníka bytu předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Rozšíří se části, které se týkají družstev.

Vládní předloha má například jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti, nebo vznik společenství vlastníků jednotek s jediným vlastníkem všech jednotek.

Vlastník bytové jednotky by byl podle novely občanského zákoníku nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost by se vztahovala i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

Zdroj: ČTK
F
oto: Pixabay

Go to TOP