Právě vychází Bulletin advokacie, čerstvý držitel prestižní ceny KJT

Vše podstatné o galavečeru Právníka roku 2023, včetně jmen osmi nových majitelek a majitelů ceny svatého Yva, informace o spuštění nového webu České advokátní komory, ale samozřejmě i řadu odborných článků, judikaturu, recenze, příspěvky z kárné praxe i přehled seminářů pořádaných ČAK najdete v šestém čísle Bulletinu advokacie, které vychází právě včas, abyste si jej mohli přibalit do prázdninového zavazadla.

 

Opravdu žhavou novinkou je hned první odborný článek od Renáty Šínové a Lenky Westphalové nazvaný Partnerství, registrované partnerství, manželství – aneb proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?, jehož autorky, jak již název napovídá, kriticky rozebírají teprve nedávno přijatý zákon č. 123/2024 Sb., který s účinností od 1. 1. 2025 zavádí pro osoby stejného pohlaví nový typ svazku – partnerství.

Podobně společensky velmi diskutovanému a vlastně i souvisejícímu tématu, jakým jsou svazky osob stejného pohlaví, totiž obchodování s lidmi v souvislosti s náhradním (surrogátním) mateřstvím, se věnuje následující příspěvek Anety Pelcman Stierankové Obchodování s lidmi, nebo poslední šance? Cílem jejího článku, za který autorka získala 1. místo v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2023, je poukázat především na nesprávnost argumentů, které se objevily v poslaneckém návrhu poslankyň Zuzany Ožanové a Heleny Válkové na novelu občanského zákoníku (sněmovní tisk č. 420), jehož prostřednictvím mělo dojít k úplnému zákazu náhradního mateřství v České republice, a předestřít, co je vhodné v této souvislosti legislativně upravit, aby bylo riziko obchodování s lidmi omezeno na minimum.

Řešením problémů kolem dětí (a rodičů) se pak zabývá i článek Terezy Hamplové Cochemská praxe a výkon advokacie: symbióza, nebo oxymóron?, v němž autorka shrnuje základní principy tzv. cochemské praxe, tedy způsob interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu. V hlavní části příspěvku pak rozebírá, zda a příp. za jakých podmínek nemůže být postup advokáta v souladu s principy cochemské praxe hodnocen jako postup v rozporu se zákonem o advokacii.

Hodnocení dalšího nového fenoménu, který vtrhl do života (nejen) advokátů, totiž umělé inteligence, právě z hlediska profesních etických standardů, pak přináší článek Martina Štípy Etické aspekty užívání umělé inteligence a jiných technologických řešení při poskytování právních služeb.

Kromě těchto článků bychom vás ještě v rubrice Z judikatury rádi upozornili na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2023, sp. zn. 22 Cdo 2216/2023, které se vyjadřuje k předpokladům aplikace § 3055 odst. 2 o. z., a na dva nálezy Ústavního soudu; první nález ze dne 10. 4. 2024, sp. zn. I. ÚS 1238/23, se týká uplatnění zásady zákazu reformace in peius v civilním řízení, druhý nález ze dne 10. 4. 2024, sp. zn. IV. ÚS 1788/23, určení výše náhrady nákladů řízení ve sporu o náhradu nemajetkové újmy.

 

Redakce BA/AD
Foto: redakce

Go to TOP