Návrh zákona o hromadných řízeních doznává dalších změn

Ministerstvo spravedlnosti chce do připravovaného zákona o hromadných řízeních, který umožní podávat hromadné žaloby, zakotvit pojistky proti jejich případnému zneužívání. Například by nemělo být možné ho využít v konkurenčním boji mezi podnikateli, žalovat by směli jen spotřebitelé. Na konferenci konané dne 3. února 2020 na půdě Poslanecké sněmovny P ČR na téma „Hromadné žaloby jako cesta k vymáhání práva“ to řekla vedoucí oddělení civilního práva procesního ministerstva spravedlnosti JUDr. Anežka Janoušková.

Právě zneužití žalob v konkurenčním boji se někteří podnikatelé obávají. Hospodářská komora ČR tvrdí, že předpis vytváří příležitost pro nový legální byznys podobný vydírání.

Anežka Janoušková řekla, že připravovaný zákon se omezí pouze na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, takže jeho využití v případných konkurenčních vztazích bude omezena téměř k nule. Na straně žalobce mohou být pouze spotřebitelé, uvedla. Zdůraznila, že ministerstvo chce systém, který bude využívaný, ale současně bere vážně varování před jeho zneužíváním. Dodala ale, že pojistky nesmí být nastaveny do takové míry, aby zákon na druhé straně nebyl využíván vůbec.

„Ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že spotřebitelé hromadné žaloby potřebují a že by jim mohly pomoci,“ řekla doktorka Janoušková. Mohlo by to podle ní také ulehčit soudům od vznášení stejných nároků v mnoha stejných sporech. Zajistit by také mělo bezrozporné rozhodování, zatímco nyní se stává, že různé soudy mohou v obdobných sporech rozhodnout různě.

Hromadné žaloby lze podávat ve většině evropských států, přičemž se týkají nejen nároků, které vzniknou spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů, ale lze jimi vznést i nároky vzešlé z porušení práva životního prostředí nebo z pracovněprávních vztahů. Poslanec Ing. Patrik Nacher, který konferenci uspořádal, uvedl, že institut hromadné žaloby funguje v 17 zemích EU. Ze sousedních zemí ho má Německo, Rakousko a Polsko. Podle jeho slov se nemálo spotřebitelů nechce soudit s podnikateli z důvodu takzvané racionální apatie. Spočívá to v tom, že nechtějí vynakládat peníze na spory kvůli stokorunové újmě.

Výhrady k návrhu vyslovil advokát Mgr. Michal Sylla z PRK Partners. Varoval například, že spotřebitel by na konci řízení nemusel dostat vůbec nic. Upozorňoval, že pokud bude spotřebitel členem žalující skupiny, nebude mít nic víc než práva vymezená zákonem. Například bude smět pouze nahlížet do spisu, ale už si z něj nebude moci pořizovat výpisy.

Podle vyjádření České advokátní komory se legislativní proces ohledně návrhu zákona o hromadných žalobách (přejmenovaný na zákon o hromadném řízení) stal naprosto nepřehledným, když byl materiál několikrát zásadním způsobem přepracován, takže neodpovídá ani věcnému záměru, ani návrhu, který šel do připomínkového řízení. Při takto rozsáhlých změnách by měl být materiál znovu rozeslán do připomínek, neboť v opačném případě nemají připomínková místa možnost se vyjádřit k aktuálnímu znění, které je diametrálně jiné než to předchozí. Pokud jde o vlastní koaliční rozhodnutí omezit působnost zákona pouze na spotřebitelské spory, lze toto rozhodnutí považovat za vhodné; navíc jde o rozhodnutí, které Česká advokátní komora dlouhodobě prosazuje s ohledem na naprostou nejasnost dopadů původního širokého návrhu zákona na podnikatelské prostředí. Za takovýchto okolností se nicméně ukazuje, že bude potřeba legislativní práce zcela zastavit a počkat na přijetí příslušné směrnice EU, neboť nelze připravovat harmonizační předpis ještě před tím, než je přijat příslušný evropský právní předpis.

ČTK a redakce

Foto redakce

Go to TOP