Zámek Křtiny u Brna znovu hostí Josefské sympozium – je čas se přihlásit

Již XI. ročník Josefského sympozia se koná ve dnech 19. – 20. 3. 2020 na Zámku Křtiny u Brna a tentokrát se bude zabývat novými trendy komunikace, mezilidskými vztahy,

Již XI. ročník Josefského sympozia se koná ve dnech 19. – 20. 3. 2020 na Zámku Křtiny u Brna a tentokrát se bude zabývat novými trendy komunikace, mezilidskými vztahy, prevencí sporů a řešením konfliktů.

Organizátorka sympozia a ředitelka Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. (www.esi-cz.eu) neopomněla poznamenat, že letošní sympozium je významné tím, že se koná v roce, kdy si institut oslaví 10. výročí svého vzniku. „Ale hlavně, podobně jako v uplynulých ročnících v něm bude dostatek prostoru pro výměnu zkušeností, diskusi, rozhovory, debaty a získávání nových poznatků o nových trendech a přístupech v prevenci a řešení sporů,“ dodala JUDr. Vaňková.

Videopozvánku, podrobný program a on-line přihlášku najdou zájemci na nových webových stránkách www.josefske-sympozium.eu.

Ti, kteří se stihnou přihlásit do 15. února 2020, získají zvýhodněnou cenu.

 (red)

Go to TOP