Novela zákona o daních z příjmů má zavést pro OSVČ paušální daň

Osoby samostatně výdělečně činné s ročním příjmem do jednoho milionu korun by mohly od roku 2021 platit pouze jednu paušální daň. Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, počítá s paušální daní složenou z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi. Informovalo o tom 30. ledna 2020 Ministerstvo financí ČR, které návrh novely zákona o daních z příjmů poslalo do připomínkového řízení.

Osoby samostatně výdělečně činné s ročním příjmem do jednoho milionu korun by mohly od roku 2021 platit pouze jednu paušální daň. Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, počítá s paušální daní složenou z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi. Informovalo o tom 30. ledna 2020 Ministerstvo financí ČR, které návrh novely zákona o daních z příjmů poslalo do připomínkového řízení.

Pro letošní rok by měsíční platba činila 5377 korun. Záloha na pojistné na důchodové pojištění zvýšená o 15 procent je totiž pro letošek 2925 korun, záloha na zdravotní pojištění 2352 korun a záloha na daň z příjmu by byla 100 korun.

Návrh novely zákona o daních z příjmů nově definuje také novou kategorii poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to poplatník v paušálním režimu. Nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu, je podle důvodové zprávy k novele zákona o daních z příjmů povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Zavedení paušální daně by podle propočtů Ministerstva financí ČR připravilo veřejné rozpočty o zhruba 300 milionů korun. Zároveň toto ministerstvo očekává, že by se do systému zapojilo zhruba 140 tisíc poplatníků. V České republice je přitom podle Ministerstva financí ČR evidováno více než půl milionu osob samostatně výdělečně činných. Z nich má 422 tisíc roční příjem nižší než jeden milion korun.

Ministerstvo financí ČR upozornilo, že některým osobám samostatně výdělečně činným paušální daň přinese větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu. Řada z nich totiž v současné době odvádí na sociálním pojistném pouze minimum a jejich zabezpečení na stáří je tak nejrizikovější. „Díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného budou tito podnikatelé odvádět větší odvody na pojistném na důchodové pojištění, aniž by jejich celkové zatížení jakkoliv vzrostlo. Paušální daň tak povede k posílení průběžného pilíře a bude mít příznivý dopad na důchodový systém,“ uvedlo Ministerstvo financí ČR.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP