Soudní tlumočníci zřejmě nebudou mít povinnost se pojišťovat

Novelu dosud neúčinného zákona o soudních tlumočnících a překladatelích 29. ledna 2020 schválila Sněmovna. Soudní tlumočníci a překladatelé pravděpodobně nebudou muset uzavírat pojištění odpovědnosti. Práci budou moci úřadům odmítnout i z důvodu nedostatku odbornosti a nebudou ani povinni překlady nejméně tři roky uchovávat. Zákon i jeho novela, kterou teď čeká posouzení v Senátu, by měly být účinné shodně od roku 2021.

Novelu dosud neúčinného zákona o soudních tlumočnících a překladatelích 29. ledna 2020 schválila Sněmovna. Soudní tlumočníci a překladatelé pravděpodobně nebudou muset uzavírat pojištění odpovědnosti. Práci budou moci úřadům odmítnout i z důvodu nedostatku odbornosti a nebudou ani povinni překlady nejméně tři roky uchovávat. Zákon i jeho novela, kterou teď čeká posouzení v Senátu, by měly být účinné shodně od roku 2021.

Vláda poslaneckou předlohu podpořila. Zákonodárcům ale doporučila zvážit, zda by v zákonu neměli povinné pojištění odpovědnosti ponechat. Kabinet argumentoval ochranou lidí, které by mohlo nesprávné tlumočení poškodit. Autoři novely zákona o soudních tlumočnících a překladatelích ale uvádějí, že povinné pojištění by bylo příliš nákladné pro soudní tlumočníky a překladatele, kteří tuto práci vykonávají jen občas. Tlumočnictví a překladatelství podle nich navíc nepřináší hrozbu vysoké škody v případě pochybení.

Zrušení povinné archivace překladů předkladatelé zdůvodňují nepřiměřenými náklady a obtížemi se zabezpečením dokumentů. Rozšíření zákonných možností pro odmítnutí práce zadávané úřady o nedostatek odbornosti by měla zvýšit kvalitu tlumočení a překladů.

Novela zákona o soudních tlumočnících a překladatelích přináší i další změny. Snížila by například sankce za prohřešky a zrušila by evidenci odměn i ze soukromé komerční práce.

Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci. Agendu tlumočníků a předkladatelů převede z krajských soudů pod Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dosud je úprava těchto činností součástí znaleckého zákona, jenž bude od příštího roku také nový.

Překlady si objednávají úřady i soukromé osoby. Velmi často se překládají plné moci, rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení, kupní smlouvy a výpisy z obchodního rejstříku. Tlumočníky často využívá třeba odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, soudy, policie, notáři a advokáti.

Tématu se AD věnoval již v minulosti ZDE.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

 

Go to TOP