Stanislav Balík se ujal funkce děkana západočeské právnické fakulty

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni má od soboty 25. ledna 2020 nového děkana. Své funkce se ujal JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., dlouholetý pedagog této fakulty, právní historik, advokát, expředseda České advokátní komory a emeritní soudce Ústavního soudu.

Doktora Balíka zvolil děkanem akademický senát fakulty 14. října 2019. Ve funkci nahradil docenta JUDr. Jana Paulyho, CSc., který fakultu vedl od ledna 2012 a ve vedení fakulty dál zůstává jako její proděkan.

Oficiální uvedení do funkce spojené se slavnostní přednáškou, které se tradičně odehrává ve velkém sále plzeňské radnice, chce ale nový děkan uspořádat až začátkem března.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., narozený v roce 1956, absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1981 obor archivnictví na Filozofické fakultě stejné univerzity. Na Katedře právních dějin plzeňské fakulty působí od roku 1996.

Za hlavní cíl svého čtyřletého funkčního období považuje doktor Balík kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. V oblasti akreditací chce podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá rozšířit akreditace minimálně v oblasti Ph.D. pro další odvětví. Fakulta má pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení, přeshraniční spolupráci a také aktivní působení v Evropské asociaci právnických fakult ELFA.

„Budu moc rád, když fakulta naváže dobrou spolupráci s Českou advokátní komorou. Potěšilo by mne, kdyby do Plzně zavítala konference Soukromé právo i výstava Advokáti proti totalitě,“ řekl nový děkan Advokátnímu deníku. Dodal, že již ve středu 29. ledna 2020 proběhne na fakultě od 10 hodin Den otevřených dveří, na němž by rád uvítal i zájemce, kteří mají zájem pokračovat ve šlépějích svých advokátských či právnických rodičů.

Doktoru Balíkovi, který je též dlouhá léta členem redakční rady Bulletinu advokacie, přejeme v jeho nové funkci hodně dobrých nápadů i energie k jejich prosazení.

 

Zdroj: Red. + ČTK

Foto: Igor Zehl

 

Go to TOP