Sněmovna podpořila nová opatření proti dvojímu zdanění

Firmy a další daňoví poplatníci možná získají nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění. Předpokládá to vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, který dne 24. ledna 2020 podpořila Sněmovna. Jde o reakci na evropskou směrnici o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnici DRM.

Navrhovaná právní úprava přináší daňovým subjektům, které se cítí být dotčeny spornou otázkou při výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění, nové právní nástroje ochrany.

Dvojí zdanění již nyní upravují specializované mezinárodní smlouvy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jednoho příjmu. Vedle těchto smluv je mezi členskými státy Evropské unie uzavřena tzv. Arbitrážní konvence neboli Úmluva o zamezení dvojího zdanění. Při využívání těchto smluv ale může dojít ke sporu o jejich výklad a návrh zákon přináší nové nástroje pro jejich řešení.

Nynější smlouvy o zamezení dvojímu zdanění umožňují to, aby se firma nebo jiný poplatník mohli obrátit na příslušné orgány. Ty se pokusí spornou otázku odstranit, a to buď samy nebo se svými partnery v dotčených státech. „Na popsané proceduře se věcně zásadně nic nezmění, protože podle ní bude i nadále možné postupovat. Vedle toho se však v souladu se směrnicí DRM nově kodifikuje postup pro řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a případně majetku do zvláštního procesního předpisu. Tento předpis bude zvláštním zákonem vůči daňovému řádu a použije se v případě, kdy jsou všechny dotčené státy členskými státy Evropské unie a kdy jsou všichni dotčení poplatníci jejich daňovými rezident,“ uvádí zpráva k zákonu.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP