Zástupci notářů a advokátů míní, že členství v EU zkvalitnilo jejich služby

Vstup Česka do Evropské unie, který se uskutečnil před 20 lety, zkvalitnil služby notářů i advokátů a učinil je dostupnějšími. Členství v EU přineslo

Vstup Česka do Evropské unie, který se uskutečnil před 20 lety, zkvalitnil služby notářů i advokátů a učinil je dostupnějšími. Členství v EU přineslo také větší právní jistotu při přeshraničních transakcích či mezinárodních dědických řízeních. Uvedli to prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer a náhradník představenstva České advokátní komory Antonín Mokrý. Radim Neubauer vedle výhod zmínil i to, že členství v EU vyžaduje neustálou adaptaci a dodržování nových pravidel a předpisů.

 

České notářství podle Neubauera díky vstupu Česka do EU zaznamenalo zásadní změny, které ovlivnily jak samotné notáře, tak i jejich klienty. Práci notářů zefektivnila elektronizace a digitalizace jejich služeb, například při rychlejším a pohodlnějším zakládání obchodních společností a usnadnění podnikání v rámci EU.

Neubauer připomněl i evropské nařízení o dědictví, které notářům poskytuje nástroj pro řešení mezinárodních dědických případů. „Nařízení o manželských majetkových režimech zase dává jasný rámec pro mezinárodní případy těchto záležitostí, přičemž obojí usnadňuje notářům práci a zvyšuje právní jistotu pro občany,“ uvedl. Díky harmonizaci právních předpisů se navíc notáři mohou v širší míře účastnit mezinárodních obchodních a právních operací.

Mezi novými povinnostmi a regulacemi Neubauer jmenoval dodržování směrnice o boji proti praní špinavých peněz či GDPR, tedy ochranu osobních údajů. „Tyto požadavky představují pro notáře dodatečnou administrativní zátěž a vyžadují investice do technologií a procesů na ochranu dat i proti praní špinavých peněz,“ přiblížil prezident NK ČR.

Antonín Mokrý uvedl, že členství v EU přineslo českým advokátům jednu podstatnou výhodu, a to začlenění do systému volného pohybu a trhu služeb. Evropské směrnice totiž umožňují advokátům každé členské země unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace poskytovat právní služby buď přeshraniční formou, nebo přímo trvalým usazením advokáta na území jiného státu EU.

„Je nepochybné, že objem poskytovaných právních služeb se od té doby výrazně zvýšil. Kromě toho je však třeba vidět i výhody, které to přineslo v oblasti kvality služeb,“ řekl Antonín Mokrý, náhradník představenstva České advokátní komory a exprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE). Lokální i přeshraniční spolupráce s advokáty z jiných zemí EU podle něj zvýšila úroveň poskytované právní pomoci.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP