Zbavit se odstavených automobilů bude zřejmě snazší

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť budou mít pravděpodobně širší práva odstraňovat z nich odstavené automobily. Budou moci nechat odtáhnout vozidla, která nebudou mít déle než půl roku platnou technickou prohlídku. Novelu zákona o pozemních komunikacích dne 22. ledna 2020 schválila Sněmovna. Podpořilo ji 179 přítomných poslanců. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Podle současného zákona o pozemních komunikacích je možné nechat odtáhnout vrak auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor.

Předkladatelé, mezi nimiž je i bývalý ministr dopravy Dan Ťok, poukázali v důvodové zprávě na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku. Zástupkyně předkladatelů Zuzana Ožanová řekla, že většina odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem. Neexistuje ani zákaz stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly.

Novela zákona o pozemních komunikacích předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Sněmovna do předlohy vložila i návrh Jana Čižinského a dalších poslanců, který umožní snazší obnovování parkovacích oprávnění v parkovacích zónách. Obce budou mít právo nahlížet do patřičných registrů a samy si ověřovat údaje o žadatelích. „Významným přínosem této změny nejen pro obce, ale zejména pro běžné občany bude odpadnutí zbytečných návštěv úřadů za účelem doložení trvání nároku na parkovací oprávnění, což je i cílem elektronizace veřejné správy,“ uvedli poslanci.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP