Nejvyšší správní soud by mohla posílit soudkyně Jitka Zavřelová

Předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec si dovoluje na stránkách NSS seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

Kandidátkou je Mgr. Jitka Zavřelová. Vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. První praktické zkušenosti získávala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři. V roce 2003 se stala asistentkou soudce Nejvyššího správního soudu, kde pracovala až do odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2008. Na práci asistentky soudce navázala v listopadu 2009 u Krajského soudu v Praze.

V roce 2010 byla jmenována soudkyní a přidělena k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Praze. Od počátku se věnovala správnímu soudnictví. Již v roce 2012 byla jmenována předsedkyní senátu. V období od ledna do června 2015 byla dočasně přidělena k výkonu funkce soudkyně k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z charakteristiky kandidátky vyplývá, že se již 10 let věnuje správnímu soudnictví, což může být pro Nejvyšší správní soud přínosem.

Mgr. Jitka Zavřelová se osobně představí na slyšení před plénem Nejvyššího správního soudu, které se bude konat ve středu 12. února 2020. Soudci Nejvyššího správního soudu si vyslechnou důvody, proč se o pozici soudkyně na tomto soudu uchází i představy kandidátky o jejím osobním přínosu pro soud.

Nejvyšší správní soud je nyní personálně oslabený. Loni na funkci rezignovaly soudkyně Marie Žišková a Jana Brothánková, která pak v létě zemřela. Ke konci roku odešli Miloslav Výborný a Petr Průcha, první na základě osobního rozhodnutí, druhý kvůli věku.

V registru justičních činitelů má Nejvyšší správní soud 33 soudců. Vojtěch Šimíček, Kateřina Šimáčková a Milada Tomková však vykonávají desetiletý mandát u Ústavního soudu a Jan Passer působí v Tribunálu Soudního dvora EU.

Jako dosud poslední posila nastoupil loni Viktor Kučera, který předtím působil u Krajského soudu v Brně. Další posilou se má stát Sylva Šiškeová, advokátka a bývalá dlouholetá asistentka soudců správního soudu. Úspěšně se představila plénu a získala podporu soudcovské rady.

Zdroj: NSS, ČTK

Foto: redakce AD

Go to TOP