Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnávání odsouzených lékařů

Vězeňská služba (VS) hledá „legitimní a legální“ cestu, jak ve věznicích zaměstnávat odsouzené lékaře v jejich oboru. Vězeň totiž nesmí mít podle platné legislativy přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Česká lékařská komora ale nezaměstnávání odsouzených lékařů kritizuje. Navíc se v současnosti dlouhodobě potýká s nedostatkem vězeňských lékařů.

V zákoně o výkonu trestu odnětí svobody je od roku 2014 uvedeno, že věznice zařazuje odsouzené do práce s přihlédnutím k odborným znalostem a dovednostem včetně způsobilosti poskytovat zdravotní služby. VS zajištění lékařské a zdravotnické péče označuje za aktuálně největší problém českého vězeňství.

Internista a někdejší středočeský hejtman David Rath, který si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci, by rád za mřížemi pokračoval ve své lékařské profesi. Podle šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala to však mimo jiné nepřipustila kontrola z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Bezpečnostní sbor se s Ministerstvem spravedlnosti ČR shoduje v tom, že zaměstnávat odsouzené lékaře jako lékaře není nyní z praktických důvodů možné. Vyžadovalo by to zvýšený dohled, aby svého pracovního zařazení nezneužili.

Vězeňská služba nicméně potvrdila, že se snaží najít možnost, jak lékaře zaměstnat. „Naším úkolem je udržovat odborné schopnosti a dovednosti odsouzených tak, aby byli po opuštění výkonu trestu schopni se opět zařadit do pracovního procesu,“ připomněl sbor. Ministerstvo spravedlnosti k tomu uvedlo, že možnost zaměstnávat odsouzené lékaře by se týkala jen těch, kteří nemají uložený zákaz výkonu povolání v souvislost se spáchanou trestnou činností.

„Vězeňská služba tvrdí, že nemá lékaře. Zároveň ale odmítá umožnit odsouzeným lékařům využít jejich odbornost. Vždycky, odjakživa mohl lékař pomáhat svým spoluvězňům. Platilo to za nacistů i za komunistů v 50. letech,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Při jednáních s Ministerstvem spravedlnosti ČR byl nejčastější argument, že by vězeň – lékař přišel do styku s osobními údaji,“ dodal.

Zdravotní péče ve věznicích není podle Milana Kubka dobře zajištěná, protože lékařů je málo a Vězeňská služba jim není ochotná zaplatit víc, když o práci nemají za současných podmínek zájem.

Lékař musí mít pro poskytování péče takzvanou profesní bezúhonnost, kterou komora potvrzuje, že se nedopustil žádného trestného činu souvisejícího s výkonem profese. Výpis z rejstříku trestů lékaři potřebují jen k registraci zdravotnického zařízení, tedy například soukromé ordinace, nebo po ukončení studia k přihlášce k aprobační zkoušce.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP