Protestního pochodu tisíců talárů se ve Varšavě zúčastnili soudci i advokáti

Více než 15 tisíc lidí se v sobotu 11. ledna 2020 ve Varšavě zúčastnilo „pochodu tisíce talárů“, který svolali polští soudci jako tichý protest na obranu nezávislosti justice před vládnoucí stranou a vládou. Pochodu se zúčastnili nejen soudci ze všech částí země, ale i zástupci dalších právnických profesí a také solidární soudci ze dvou desítek evropských zemí. Podporu polským soudcům vyjádřila také Česká advokátní komora.

Prezident NRApolské advokátní komory Jacek Trela (na snímku) a advokát Rafał Dębowski, tajemník NRA, sezvali advokáty, aby se v taláru sešli o něco dříve před sídlem advokátní komory a připojili se k protestnímu pochodu jako skupina advokátů.

A připojili se v hojném počtu, přijeli advokáti z Gdaňska, Bydhošti, Krakova, Lodže, Lublinu, Kielce, Radomu, Wałbrzychu, Płocku i Varšavy a prošli ulicemi hlavního města v talárech, aby vyjádřili svůj nesouhlas s navrhovanými polskými zákony narušujícími nezávislost soudců a prokázali respekt k vnitrostátnímu a evropskému právu. Kromě zmíněných dvou organizátorů se pochodu účastnili také obhájkyně Anisa Gnacikowska, zástupkyně tajemníka NRA, členové NRA a děkani advokátních komor. Podpořit kolegy přijeli také evropští soudci z Belgie, Chorvatska, Francie, Itálie, Nizozemska, Litvy, Řecka a Norska.

Průvod vycházel symbolicky od Nejvyššího soudu, protestující prošli kolem prezidentského paláce a pochod ukončili u polského Sejmu.

Bezprostředním důvodem pochodu se stal zákon, který minulý měsíc přijali polští poslanci hlasy vládní většiny. Ten umožňuje postihnout soudce, kteří se stavějí proti kontroverzní soudní reformě prosazované konzervativní vládou. Polský kabinet kritiku odmítá a tvrdí, že zákon má zabránit chaosu v justici. Dotčený zákon je v současné době projednáván v Senátu a bude se o něm hlasovat tento týden.

„Je to ten nejostudnější zákon za poslední roky. Je zjevně v rozporu s ústavou i právem Evropské unie. Likviduje nezávislost soudů a soudců. Nemá ale smysl přesvědčovat autory zákona, protože dobře vědí, o co jde. Nezbývá než doufat, že našeho protestu si všimne Evropa,“ poznamenal jeden z demonstrujících soudců.

„Soudci, právníci a občanská společnost protestují proti záměrům polských orgánů uvalit přísná omezení na práva soudců, na svobodu projevu a sdružování. V reakci na stupňování zneužívání kárného řízení proti soudcům zaslaly desítky organizací a akademiků z Polska a ze zahraničí otevřený dopis Evropské komisi, v němž vyzvali k přijetí předběžných opatření k zastavení devastace právního státu,“ uvedla Draginja Nadaždin, ředitelka Amnesty International Poland.

Od konce roku 2015 polská vláda přijala a provedla řadu legislativních a politických opatření, která narušila nezávislost soudnictví. Patří k nim politizace soudních jmenování, udělení výlučné pravomoci ministru spravedlnosti k odvolávání a jmenování předsedů a místopředsedů soudů a tlak na soudce Nejvyššího soudu k odchodu do důchodu. Vláda také využila kárného řízení a použila jej proti soudcům, kteří se vyslovili proti „reformám“, a vystavila některé z nich riziku ztráty zaměstnání.

Zdroj: Advokátní deník + ČTK
Foto: Naczelna Rada Adwokacka (NRA)

 

 

Go to TOP