Průzkum: Online soudy by lidé upřednostnili u spotřebitelských sporů

Online způsobu řešení soudních sporů by lidé dali přednost u spotřebitelských či podnikatelských sporů, klasický soud by naopak preferovali u osobnějších záležitostí, jako jsou opatrovnické či sousedské spory. Vyplynulo to z výzkumu agentury STEM/MARK, který na dnešním kulatém stolu o otázkách přípravy online soudnictví v Česku představila Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D., z Masarykovy univerzity. Vznik platformy pro online spory považuje za důležitý víc než polovina respondentů, vyzkoušelo by ji 59 procent dotazovaných.

 

O online soudnictví vykazovali respondenti výzkumu podle autorů velký zájem. Za důležité označilo zavedení online řešení sporů 52 procent lidí. Kolem čtyř pětin lidí očekává od online sporu zrychlení procesu, jeho zjednodušení, ale také zlevnění. Obavy měli lidé nejčastěji z toho, že bez přímého kontaktu nelze svůj případ vysvětlit dost přesvědčivě, což uvedlo 60 procent účastníků výzkumu. Lidé se obávají také o ochranu svých osobních údajů (57 procent) a toho, zda budou dostatečně srozumitelné příslušné formuláře (55 procent).

S tím koresponduje i typ procesů, do kterých by se lidé byli ochotní pustit v online prostředí. Za vhodné považovali v průzkumu spotřebitelské spory či běžné spory vyplývající z podnikatelské činnosti. Naopak nejevili zájem o on-line soudnictví v citlivějších záležitostech, jako jsou opatrovnické spory o děti nebo sousedské spory, uvedla Marína Urbániková.

Místopředseda Krajského soudu v Praze JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v diskusi uvedl, že online by se mohly v první řadě začít řešit drobné nároky, u kterých by se lidé do řádného procesu nepustili třeba kvůli nákladům řízení. Byla by to alternativní cesta k uspokojování drobných nároků. „Je nepředstavitelné, aby ve složitých sporech lidé postupovali dál bez nějakého odborného vedení, znalostí advokáta a podobně,“ uvedl.

 

Cílem je lepší přístup občanů ke spravedlnosti. Online soudnictví má výhody i rizika

Online soudnictví znamená řešení soudních sporů bez tradiční papírové komunikace, jeho cílem je lepší přístup občanů ke spravedlnosti. Online soudy fungují například v USA, Velké Británii, Kanadě, Singapuru, z unijních zemí například v Dánsku. Obvykle se začíná s jednoduchými civilními spory o nízké částky a postupně se rozsah sporů zvyšuje, uvedli autoři výzkumného projektu, který cílí na podněcování diskuse o online soudech v Česku a aktivní pomoc k jejich zavádění.

Výhodou online soudnictví je srozumitelnost zajištěná jednoduchým jazykem či designem, rychlost a usnadnění práce pro strany, ale také pro soudce či soudní úředníky. Rizikem je, že nesprávně nastavené online soudy mohou reálně zhoršit a znesnadnit přístup občanů ke spravedlnosti. Pouhá digitalizace dosavadních postupů obvykle vede k zakonzervování nevýhod tradičních papírových procesů, uvádějí autoři projektu.

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), z Masarykovy univerzity zmínil, že české soukromé právo je dobře nastavené pro zavádění online technologií. „Limitů pro nějaký pilotní projekt není zase tolik, žádný z nich nevystavuje celému tomu nápadu už v této chvíli nějakou velkou stopku,“ řekl.

Na záznam kulatého stolu se můžete podívat zde:

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP