Británie nově umožnila registrované partnerství i heterosexuálním párům

Několik tisíc heterosexuálních párů vstoupilo od začátku roku v Anglii a Walesu do registrovaného partnerství, které jim nyní umožňuje novela zákona o registrovaném partnerství. Původně bylo registrované či civilní partnerství, vyhrazeno jen homosexuálním dvojicím.

Registrované partnerství umožňuje párům, které sdílejí společnou domácnost, ale nechtějí vstoupit do manželství, získat stejné výhody jako manželské dvojice. Někteří lidé tento typ svazku upřednostňují, jelikož jej vnímají jako rovnocennější a méně nábožensky a historicky zatížený než manželství.

Registrované partnerství párům opačného pohlaví přiděluje stejná majetková, penzijní, dědická a daňová práva jako manželům. Podle vládních odhadů v Británii jen letos vznikne až 84 000 registrovaných partnerství, která byla doposud vyhrazena pouze homosexuálům. V celé zemi sdílí domácnost přibližně 3,3 milionu dvojic, aniž by byly manžely.

Právní úprava přichází po soudním vítězství partnerů Rebeccy Steinfeldové a Charlese Keidana, kteří usilovali o rozšíření registrovaného partnerství také pro heterosexuální páry. Ve sporu se státem se v roce 2018 odvolali k britskému nejvyššímu soudu, který jim dal za pravdu. Oba partneři, kteří vychovávají dvě děti, spolu žijí od roku 2010 a uvádějí, že „dědictví manželství“, které „po staletích zacházelo s ženou jako s majetkem“ pro ně nebylo možnou alternativou. Jejich advokát soudu sdělil, že vůči manželství mají „hluboce zakořeněné a skutečné ideologické výhrady“.

Oproti tomu britské homosexuální páry si od roku 2014 mohly vybrat mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Podle aktivisty za práva sexuálních menšin Petera Tatchella „nikdy nebylo fér, že páry stejného pohlaví mají dvě možnosti, kdežto páry opačného pohlaví pouze jednu: manželství“.

Řada evropských zemí jako státy Beneluxu a Estonsko registrované partnerství i pro heterosexuální páry zavedla již dříve. Novinka ale nezačíná platit po celé Velké Británii, skotský parlament podobnou normu teprve projednává.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP