Komora má od Nového roku nového tajemníka – JUDr. Petra Čápa

Od 1. ledna 2020 má Česká advokátní komora nového tajemníka, teprve třetího ve své novodobé historii. Stal se jím předseda kárné komise ČAK JUDr. Petr Čáp.

Od 1. ledna 2020 má Česká advokátní komora nového tajemníka, teprve třetího ve své novodobé historii. Stal se jím předseda kárné komise ČAK JUDr. Petr Čáp. Ve funkci vystřídal dlouholetého tajemníka Komory JUDr. Ladislava Kryma, jenž tuto náročnou práci vykonával patnáct let. Redakce Advokátního deníku se na doktora Čápa při této „výměně stráže“ obrátila s několika otázkami.


Pane doktore, jak dlouho pracujete v kárné komisi a jejím vedení, případně v jiných orgánech ČAK?

Členem kárné komise České advokátní komory jsem od roku 2005. V listopadu 2019 to pak bylo deset let, co jsem byl poprvé zvolen jejím předsedou. Od roku 2011 jsem členem zkušební komise ČAK, konkrétně zkušebním komisařem pro předpisy upravující poskytování právních služeb.


Rozmýšlel jste se dlouho, zda přijmete funkci tajemníka Komory?

Hned od první neformální nabídky bylo pro mě velkou ctí mít možnost navázat na práci dvou všeobecně respektovaných tajemníků Komory – JUDr. Jiřího Klouzy a JUDr. Ladislava Kryma. Na druhé straně tyto vážené osobnosti pro mě znamenají velký závazek. Kromě posuzování, zda budu schopen tuto práci kvalifikovaně vykonávat, jsem zvažoval, že to významně zasáhne do mé advokátní praxe. Jelikož funkce tajemníka je v zásadě neslučitelná s členstvím v orgánech Komory, bral jsem také v úvahu, že budu muset, ač nerad, skončit v kárné komisi. Kárná praxe totiž byla významnou a velmi zajímavou součástí mé profese. Přesto jsem se příliš dlouho nerozmýšlel.


Díky čemu jste nakonec na nabídku kývl?

Důvod je zčásti uveden již v předchozí odpovědi. Rozhodnutí mi ulehčil též fakt, že v jedné důležité části práce tajemníka, při výkladu advokátních předpisů, budu moci využít své zkušenosti z kárné komise. K mému rozhodnutí pozitivně přispělo, že z pracovních kontaktů znám všechny vedoucí odborů a oddělení Komory, takže nepřicházím do neznámého prostředí.


Mohl byste přiblížit široké advokátní veřejnosti, co všechno funkce tajemníka Komory obnáší?

Za poslední půlrok, kdy mě doktor Krym s prací tajemníka podrobně seznamoval, čímž mi nástup do funkce výrazně ulehčil, jsem si ověřil, že působnost tajemníka je široká. Uvedu jen několik příkladů. Tajemník v prvé řadě řídí činnost kanceláře Komory, která má přes sedmdesát zaměstnanců. Zastupuje Komoru v řízeních před soudy a orgány veřejné správy. Zpracovává rozbory a stanoviska k aplikaci zákona o advokacii a stavovských předpisů, organizačně a technicky zajišťuje činnost představenstva, jehož jednání se účastní, podílí se na přípravě rozpočtu Komory…


Máte nějakou představu, čemu byste se chtěl prioritně věnovat?

Nemyslím si, že bych měl a mohl některé z činností dávat přednost. Mým prvořadým cílem je, aby Komora řádně fungovala, byla respektovaným partnerem a aby co nejvíce advokátů uznávalo a chápalo, že je pro ně potřebná a prospěšná.


Funkce tajemníka Komory je jistě náročná, jak moc obtížné bude skloubit jí s Vaší advokátní praxí?

V tuto chvíli je poměrně obtížné stanovit přesný rozsah, v němž budu muset svou advokátní praxi omezit. Rozhodně však počítám s tím, že právní služby klientům budu poskytovat v podstatně menší míře. Tím, komu budu věnovat nejvíce svého pracovního času, bude Komora.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vše nejlepší v novém roce a hodně sil v nové funkci.


PhDr. Ivana Cihlářová
Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP