V návrhu novely občanského zákoníku týkající se rozvodů zvítězil zdravý rozum

Letošní tuzemskou legislativu rozvířil na jaře návrh novely občanského zákoníku a dalších předpisů z dílny Ministerstva spravedlnosti, který by umožnil, aby se manželé mimosoudně dohodli na porozvodové péči o děti a tyto jejich rodičovské dohody sepisovali výlučně notáři.

Návrh, laicky nesprávně označovaný jako „rozvody u notáře“, se stal výjimečným případem, v němž se celá odborná veřejnost semkla a kritizovala záměr převést opatrovnickou problematiku na notáře. Také představenstvo ČAK upozorňovalo, že role notáře v sepsání dohody o úpravě poměrů dítěte v době po rozvodu je z hlediska sledovaného účelu irelevantní, neboť rozhodná je zde samotná dohoda rodičů, nikoli její forma.


„Advokáti i další účastníci, kteří rodičům nyní pomáhají uzavřít dohody, mají na zřeteli zájem nezletilých dětí a často korigují hraniční postoje rodičů, působí jako neformální mediátoři, klidní konflikty apod.,“
uvedla v květnu prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová a vyjádřila obavu, zda si budou notáři schopni během krátké doby osvojit předmětnou opatrovnickou a rozvodovou problematiku. Proto Unie rodinných advokátů jednoznačně podpořila zachování současného stavu.

Také představenstvo České advokátní komory na svém květnovém zasedání rozhodlo o uplatnění připomínek a předalo je Ministerstvu spravedlnosti.

Na základě vypořádání připomínek byl návrh zákona finalizován do podoby, která již s účastí notáře nepočítá a stanoví toliko fakultativní písemnou formu dohody a požadavek na úřední ověření podpisu rodičů. Ministerstvo spravedlnosti v tomto případě vyslyšelo převažující hlas odborné veřejnosti, která upozorňovala především na odlišný právní režim u nesezdaných rodičů, při jejichž rozchodu stát rovněž nehraje žádnou roli. Návrh zákona byl koncem října projednán Legislativní radou vlády, která jej podpořila. „Dokonce se zdá, že současný návrh odlehčí soudům, srovná nerovnosti v právní úpravě sezdaných a nesezdaných párů a rozvádějícím se rodičům uleví v nutnosti nechat si schvalovat rodičovské dohody v případech, kdy jsou rozumní a dohody schopní,“ uvedla k současnému stavu návrhu prezidentka Unie rodinných advokátů a zkušená rodinná advokátka Daniela Kovářová.

Podle aktuálního návrhu by tedy k soudu nemuseli rodiče, kteří jsou schopni se dohodnout na péči o děti v době po rozvodu. Tuto dohodu, kterou pak postoupí přímo soudu společně s návrhem na rozvod manželství, mohou sepsat buď sami, nebo s pomocí advokáta či notáře s úředním ověřením jejich podpisů. Tím „odpadne“ opatrovnické řízení týkající se dětí a podle odborníků se zkrátí rozvodové řízení zhruba o tři měsíce. Nemluvě o tom, že se významně sníží vytíženost soudů až o několik tisíc případů ročně. „Sporné a komplikované rozvody nadále zůstanou doménou soudů a opatrovnických řízení před soudem, sepis dohody bude řešením nesporných rozvodů nebo rozvodů bezdětných manželství atd.“, uvádí k navrhované a velmi vítané změně JUDr. Daniela Kovářová a dodává, že se sluší všem zúčastněným poděkovat za dobře odvedenou práci. „Unie rodinných advokátů však bude pro jistotu další osud návrhu bedlivě sledovat, aby jako nejlepší řešení hladce prošel i Poslaneckou sněmovnou,“ dodala JUDr. Kovářová.

Novela občanského zákoníku by měla být na programu jednání vlády po Novém roce.

Redakce AD
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP