Zájem seniorů o školení u brněnské městské policie je značný

Zájem důchodců o brněnské kurzy Senior akademie, které pro ně pořádá městská policie, je značný. Od založení akademie v roce 2006 ji absolvovalo více než 1600 seniorů. Cílem kurzů je vyškolit dříve narozené tak, aby se snížilo riziko, že se stanou obětí trestné činnosti.

Dosud nejstarším absolventem byl muž, kterému bylo v době přihlášení do 12. ročníku (2017/2018) dvaadevadesát let. Zápis do ročníku 2019/2020 se už uskutečnil, začíná se v září, končí v dubnu. Na seniory čeká 25 vyučovacích bloků po třech hodinách.

Studium je zaměřené především na kriminální, pořádkové, dopravní nebo požární rizika, která seniory ohrožují. Ale také na zvýšení jejich informovanosti ve spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické či finanční problematice.

Mimo přednášky pro posluchače jsou organizovány i exkurze na pracoviště Integrovaného záchranného systému a městských firem, jako je například Dopravní podnik města Brna či Brněnské komunikace. Dále mají posluchači možnost absolvovat volitelné kurzy první pomoci, ukázky sebeobrany či zdravotní a pohybová cvičení.

Absolventi akademie by podle strážníků měli mít dostatek informací, aby se nestali obětí. Měli by také být připraveni přispět svými znalostmi ke zvýšení bezpečí lidí, kteří žijí v jejich okolí, především pak jejich méně aktivním vrstevníkům.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP