Vláda projedná novelu zákona o státním občanství, má zpřísnit pravidla

Přísnější podmínky pro získání občanství zavádí novela zákona o státním občanství, kterou v pondělí 9. prosince 2019 projedná vláda. Žadatelé budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. Zákon si také klade za cíl zařadit Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie.

Žadatel by měl podle zákona nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré finanční prostředky, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií.

„Pro posouzení celkového postoje žadatele o udělení státního občanství České republiky k respektování českého právního řádu je žádoucí vyhodnotit vedle jeho trestněprávní bezúhonnosti i jeho přístup k respektování pravidel občanského soužití, jež jsou vtělena v přestupkovém právu. Smyslem navrhované úpravy je vytvoření detailnějšího obrazu o žadateli a jeho sociální integraci,“ vysvětluje důvodová zpráva materiálu.

Novela také ruší ustanovení, které umožňovalo zjednodušené nabytí českého státního občanství bývalým československým státním občanům, kteří se sice stali slovenskými státními občany, ale díky jejich poslednímu pobytu na území České republiky byla dána jejich těsnější vazba k České republice. Podle předkladatelů je totiž třeba problematiku nabývání státního občanství České republiky související se zánikem ČSFR definitivně uzavřít. S tím ale v připomínkovém řízení nesouhlasila veřejná ochránkyně práv. Podle ní by měli mít tito občané stále možnost nabýt občanství prohlášením.

Osoby od 18 do 21 let budou moci státního občanství podle novely nabýt ve zjednodušeném režimu, nově ale nebudou mít na občanství právní nárok. Novela také upravuje podmínky, kdy dítě nabývá českého občanství, ať už osvojením, nebo určením otcovství.

U lidí, kteří žijí na území ČR deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Může jít například o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti.

Novela by měla začít platit v polovině příštího roku.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP