Polský nejvyšší soud zpochybnil nezávislost Národní soudcovské rady

Polský nejvyšší soud rozhodl, že Národní soudcovská rada, převážně zvolená parlamentem, není dostatečně nezávislá na politické moci. Zpochybnil tak spornou soudní reformu prosazovanou vládou. Rozhodnutí polského nejvyššího soudu může podle expertů posloužit k napadení verdiktů stovek soudců, jejichž jmenování Národní soudcovská rada schválila, a vyvolat tak chaos v soudním systému.

„Národní soudcovská rada neskýtá dostatečné záruky nezávislosti na orgánech zákonodárné a výkonné moci,“ uvedl soudce nejvyššího soudu Bohdan Bieniek. Zpochybnění nezávislosti rady zároveň zpochybňuje i nové disciplinární kolegium nejvyššího soudu, jehož členy jmenoval prezident na návrh rady. Tento nový kárný orgán má rozhodovat o penzionování soudců, a to i z nejvyššího soudu.

Minulý měsíc Soudní dvůr EU rozhodl, že polský nejvyšší soud musí ověřit nezávislost svého nového kárného orgánu. Podle unijního soudu nezávislost členů disciplinárního kolegia není zpochybněna tím, že je jmenuje prezident. Tuto nezávislost je však třeba prověřit s ohledem na fakt, že hlavě státu navrhuje soudce kárného orgánu Národní soudcovská rada. Tu vybírá parlament, kvůli čemuž je podle kritiků rada závislá na vůli polské vlády disponující většinou poslanců.

Kvůli zákonům o nejvyšším soudu a Národní soudcovské radě vede s Polskem téměř dva roky řízení Evropská komise, podle níž nové právní úpravy ohrožují nezávislost justice a vládu práva v zemi. Procedura může teoreticky skončit až odebráním hlasovacích práv Polsku v Radě EU, avšak kvůli nutnému jednomyslnému souhlasu ostatních států a přislíbené maďarské podpoře polského postoje je tento závěr nepravděpodobný.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP