Novela zákona o podporovaných zdrojích byla vrácena MPO k přepracování

Legislativní rada vlády vrátila Ministerstvu průmyslu a obchodu k přepracování novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. V ní jde mimo jiné o zavedení systému kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, tzv. kontroly překompenzace.

Výtky k připravované novele zákona o podporovaných zdrojích měly i po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení oborové asociace a zaměstnavatelské svazy. Vadí jim především nezařazení velkých solárních systémů do plánovaných aukcí a rozdílný přístup k jednotlivým zdrojům při kontrole takzvané překompenzace. Překladatel, kterým je MPO, připravovanou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie dlouhodobě hájí.

MPO už dříve uvedlo, že překompenzace podpory může a mohla vzniknout především na základě kumulace podpory takzvané zelené elektřiny s jinou provozní nebo investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory zelené elektřiny zohledňovány. Po Česku ji požaduje Evropská komise v rámci uděleného souhlasu s podporou těchto zdrojů, takzvané notifikace.

Legislativní rada vlády je poradním orgánem kabinetu v oblasti jeho legislativní činnosti. Orgán má zpravidla 30 členů, kteří se scházejí obvykle jednou za dva týdny. Náměstek MPO pro oblast energetiky René Neděla v říjnu uvedl, že po projednání LRV dostane novelu zákona o podporovaných zdrojích ke schválení vláda.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

Go to TOP