Zákon o soudních tlumočnících a překladatelích se bude zřejmě měnit

Přestože o novém zákonu o soudních tlumočnících a překladatelích bude sněmovna hlasovat teprve dnes 3. prosince 2019, skupina poslanců v čele s profesorkou Helenou Válkovou již navrhuje jeho novelizaci – sněmovní tisk 663/0.

Návrh nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích zamítl v souvislosti s vetem souvisejícího předpisu pro soudní znalce Senát. Zatímco v případě znaleckého zákona Sněmovna už senátní veto přehlasovala, o tlumočnické a překladatelské předloze by měla hlasovat právě dnes.

Novelu ještě neschváleného zákona, o kterém bude právě dnes hlasovat Sněmovna, skupina poslanců zdůvodňuje argumentem, že má řešit nedostatky nového zákona. Zákon i jeho novela by přitom měly být účinné shodně od roku 2021.

Předkladatelé novely v čele s profesorkou Válkovou například uvádějí, že povinné pojištění by bylo příliš nákladné pro soudní tlumočníky a soudní překladatele, kteří tuto práci vykonávají jen občas. Navrhují zrušení povinné archivace překladů, což zdůvodňují nepřiměřenými náklady a obtížemi se zabezpečením dokumentů. Jimi navrhované rozšíření zákonných možností pro odmítnutí práce pro nedostatek odbornosti by měla zvýšit kvalitu tlumočení a překladů. Novela, kterou před projednáním v zákonodárných sborech posoudí vláda, přináší i další změny. Snížila by například sankce za prohřešky a zrušila by navrhovanou evidenci odměn i ze soukromé komerční práce.

Návrh nového zákona, o němž bude Sněmovna hlasovat dnes, stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci. Agendu tlumočníků a předkladatelů převede z krajských soudů pod ministerstvo spravedlnosti.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP