Mezigenerační setkání advokátů se uskutečnilo v Karlových Varech

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se v hospodě U Šimla v Karlových Varech uskutečnilo tradiční, v pořadí již čtvrté setkání advokátů z Karlových Varů a z okolí. Podobně jako v minulosti se i v letošním roce setkalo s velkým zájmem.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se v hospodě U Šimla v Karlových Varech uskutečnilo tradiční, v pořadí již čtvrté setkání advokátů z Karlových Varů a z okolí. Podobně jako v minulosti se i v letošním roce setkalo s velkým zájmem.

Setkání zahájil zkušený advokát JUDr. Ladislav Vávra. Poté vystoupil zástupce regionální představitelky advokátního regionu Plzeň Mgr. Jaroslav Liška, který krátce shrnul aktuální advokátní problematiku, kterou se v současné době zabývá česká advokacie. Zmínil se mj. o problematice praní špinavých peněz nebo o nutnosti doplnit seznam poskytovatelů bezplatné právní pomoci. Poté vystoupil JUDr. IcLic. Ronald Němec, který představil projekt Advokáti do škol a vyzval karlovarské advokáty, aby se stali také jeho součástí. Poté následovala živá diskuse, do které se zapojila řada přítomných advokátů.

 Setkání umožnilo předání cenných zkušeností mezi generacemi advokátů, ohlédnutí za dobou minulou a připomenutí hodnot advokacie, což je téma v dnešní době možná aktuálnějšího než kdy dříve. V této souvislosti je nezbytné zmínit přítomnost JUDr. Boženy Krškové, nyní advokátky, avšak do roku 1970 aktivní soudkyně Okresního soudu v Karlových Varech, jejíž nesouhlas s přítomností cizích vojsk na našem území byl důvodem pro její nucený odchod z justice. Za značného přispění místních advokátů byl JUDr. Krškové nakonec umožněn výkon advokacie, za jejíž doyenku je dnes právem považována.


Předvánoční setkání advokátů z Karlových Varů a okolí navázalo na tradici z minulých let a vzhledem k jeho úspěšnému průběhu je zřejmé, že jej region v příštím roce opět zopakuje. Nejbližší nadcházející akcí advokátního západočeského regionu je Novoroční setkání západočeských advokátů spojené s divadelním představením, které proběhne 8. ledna 2020 v Plzni. Na této akci zbývá ještě pár volných míst, zájemcům o účast proto doporučujeme neotálet a podívat se na bližší podrobnosti a případně vyplnit
pozvánku.


JUDr. Daniela Kovářová, regionální představitelka ČAK pro západní Čechy

 

 

 

Go to TOP