Rodina v právu i bezpráví má už v kalendáři akcí 2020 svůj termín

Plánujete si již, na jakou konferenci nebo seminář půjdete začátkem příštího roku?

Děláte dobře, protože kalendář vzdělávacích a dalších akcí se na první měsíce roku 2020 už významně plní. Své místo v něm má i druhý ročník konference Rodina v právu a bezpráví, kterou 4. března 2020 spolupořádají Unie rodinných advokátů, Česká advokátní komora a epravo.cz.

Na konferenci vystoupí:

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka URA – Advokáti a jejich klienti
JUDr. Jeroným Tejc, náměstek ministra spravedlnosti – Stav aktuálních legislativních praxí
JUDr. Tomáš Lichovník, soudce ÚS – Práva dětí před soudem –  klady a zápory
JUDr. Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu – Rodinné právo v odvolacím řízení
JUDr. Václav Vlk, člen prezidia Unie obhájců – Útisk a vydírání s přihlédnutím k elektronické komunikaci v rodinně právních vztazích
JUDr. Zdeněk Kapitán, ředitel ÚMPOD – Vyžaduje procesní úprava postavení dítěte v řízeních jej se týkajících novou či komplexní úpravu?
Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie – Opatrovnické věci v rozhodovací praxi odvolacích soudů
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., Právnická fakulta Olomouc – Dítě jako účastník exekučního řízení
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., Právnická fakulta Olomouc – Vše v nejlepším zájmu dítěte?
Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců – Je nevěra normální?

Přihlásit se na konferenci je možné ZDE

(red)

Go to TOP