Severomoravské regionální středisko ČAK již zajišťuje vzdělávání na rok 2020

Poslední z letošních seminářů pořádaných Regionálním střediskem Severní Morava se uskutečnil 20. listopadu 219 v ostravském Clarion Congress Hotelu a jeho tématem byly Aktuální problémy exekučního řízení.


Vybrané téma bylo pravdu aktuální a žádané, což se projevilo i na účasti, tento seminář navštívilo 60 advokátů a advokátních koncipientů, a to nejen ze severomoravského regionu. Jako vhodná se ukázala i volba lektora. Této role se výborně zhostila JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, která má nejen bohaté zkušenosti v tomto oboru, ale rozsáhlou lektorskou praxi.


Regionální středisko Severní Morava již nyní připravuje semináře na příští rok, v jednání jsou již jak termíny, zajímaví lektoři tak i atraktivní témata. Regionální představitelé ČAK mají zájem věnovat se na plánovaných seminářích otázkám svěřenských fondů, smluv o dílo a společného jmění manželů. Jako každoročně se na jaře příštího roku uskuteční i víkendový seminář, tentokráte věnovaný trestnímu právu. Zájemcům o vzdělávání nejen na severní Moravě doporučujeme, aby bedlivě sledovali internetové stránky ČAK, zejména sekci Kalendář akcí.


„Závěrem mi dovolte, abych využil této příležitosti a poděkoval všem za spolupráci a přízeň v tomto roce. Těším se na shledání na dalších akcích pořádaných v příštím, z pohledu advokacie, jubilejním roce a přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí,“ popřál Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro Severní Moravu.


(red)

 

Go to TOP