Princip „sněhuláka“ vadí v novele exekučního řádu Exekutorské komoře

Exekutorská komora ČR vítá, že Poslanecká sněmovna začne projednávat návrh novely exekučního řádu. Ten obsahuje řadu dobrých podnětů, zároveň ale chce zavést novinky, které by povinným i věřitelům způsobily potíže. Jedná se zejména o princip tzv. sněhuláka, který navždy přiková dlužníka k jednomu exekutorovi bez možnosti změny.

S principem tzv. sněhuláka nesouhlasí kromě Exekutorské komory ani neziskové organizace, např. Člověk v tísni. Novela obsahuje i další ustanovení, která by proces exekucí prodloužila a prodražila dlužníkům. Exekutorská komora proto apeluje na poslance, aby návrh novely v navrhovaném znění neschválili.

Tzv. „sněhulák“ funguje na principu jeden dlužník – jeden exekutor. Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí. Kromě Exekutorské komory ČR se zavedením „sněhuláka“ nesouhlasí neziskové organizace ani odborná veřejnost. Exekutorská komora dlouhodobě prosazuje zavedení principu místní příslušnosti, tzv. „teritoriality“, který je na rozdíl od sněhuláka jednodušší a transparentnější.

„Chystaná novela také rozděluje dlužníky na dvě skupiny nesystematicky podle toho, zda je proti nim již exekuce vedena nebo nikoliv. Pro každou z obou skupin navíc platí zcela odlišné pravidlo,“ říká prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. V případě první skupiny by byla nadále věřiteli zachována svobodná volba exekutora. Tato volba by dlužníka „přikovala“ k vybranému exekutorovi, což následně nezmění dlužník ani jiní věřitelé. U druhé skupiny taková volba zachována není a věřitel se bude muset podřídit pravidlům přidělování případů exekutorům, které jsou postaveny víceméně na geografickém kritériu, ovšem extrémně komplikovaným způsobem.

Návrh je pro účastníky řízení nepřehlednýPro justiční orgány a exekutory je v praxi složitý a nákladově i organizačně zatěžující. To vše povede k prodloužení a prodražení vymáhání práva a k posílení největších exekutorských úřadů v zemi.

Dalším problematickým bodem jsou náklady spojené se srážkou ze mzdy, které nyní hradí zaměstnavatel. Ten už nyní má právo si tyto náklady uplatnit v probíhajícím exekučním řízení. Nově by ale měly jít na vrub dlužníka. V průběhu exekuce by tato situace zcela zjevně vedla k výrazným komplikacím a celý proces by se prodloužil a zdražil.

Nárok zaměstnavatele, jako plátce mzdy, by měl absolutně nejvýhodnější pozici. Dostal by se před ostatní věřitele, kteří museli žalovat své pohledávky u soudu. Méně by se vymohlo například na výživném, na náhradách škod a na pohledávkách státu na daních, sociálním a zdravotním pojištění. Tímto by se exekuce protahovala, zdražila a znevýhodnila jak věřitele, tak i dlužníky.

K novele exekučního řádu vytvořila Exekutorská komora ČR i videa, která najdete na těchto odkazech vizzde.

 

Zdroj: EK ČR, foto Pixabay.

Go to TOP