Eutanazie na Novém Zélandu? Konečné slovo řeknou lidé v referendu

Novozélandský parlament 13. listopadu 2019 schválil návrh zákona, který by legalizoval eutanazii nevyléčitelně nemocných. Eutanazie je ve většině zemí světa stále nelegální. Umožňuje ji například Belgie, Lucembursko či Nizozemsko. Také v Česku se na toto téma vede odborná debata.

Eutanázie znamená „smrt z milosti či z útrpnosti“. V České republice jde v případě jejího využití o trestný čin se všemi důsledky z toho plynoucími. Poslankyně Věra Procházková chce ale například do začátku příštího roku předložit zákon, jenž by do českého právního řádu eutanazii zavedl. Odpůrci této praxe argumentují tím, že lze tohoto institutu snadno zneužít.

Otázka přípustnosti či nepřípustnosti eutanazie se v právní vědě diskutuje nejméně od počátku 18. století a vždy vyvolávala řadu pochybností. Zpravidla se objevovala ve všech novějších osnovách trestních zákonů, aby byla později zapovězena. Právní úpravou, která prolomila trestnost eutanazie, pak byla úprava nizozemská (1976). Eutanazie ale není jen otázkou právní, ale spíše etickou.

Proto se proti dobrovolné smrti staví například Česká lékařská komora a provozovatelé hospiců. Podle agentury CVVM z června letošního roku ale s legalizací eutanazie souhlasí 66 procent Čechů. Z toho 25 procent uvedlo slovo rozhodně a 42 procent slovo spíše. Odpůrců bylo 23 procent. Co je ale překvapivější je, že podle průzkumu České lékařské komory s eutanazií souhlasí dokonce 55 procent oslovených lékařů a téměř 70 procent sester.

Referendum na Novém Zélandě

Také poslanci na Novém Zélandu zmíněnou normu o eutanazii odsouhlasili až po vypjaté a několikaměsíční debatě. Konečné slovo ale budou mít voliči, kteří o zákonu ve finále rozhodnou v referendu v příštím roce. Podle průzkumů veřejného mínění většina lidí možnost eutanazie podpoří, napsala agentura AP.

Podle návrhu zákona, který poslanci schválili poměrem 69 ku 51 hlasům, by na dobrovolný, lékařsky asistovaný odchod ze života měli mít nárok pouze lidé, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a pravděpodobně jim nezbývá více než šest měsíců života. Mělo by se jednat o pacienty, kteří prožívají „nesnesitelné utrpení“, jemuž nelze žádnými prostředky ulevit. Nevyléčitelně nemocní si budou smrtící látku aplikovat sami, nebo jim ji bude moci podat i lékař či zdravotní sestra.

Lidové hlasování by se mělo uskutečnit ve stejný den jako referendum o legalizaci rekreačního užívání marihuany a parlamentní volby. Datum voleb ještě nebylo stanoveno, musejí se ale konat nejpozději v listopadu příštího roku. Předkladatel návrhu zákona o legalizaci eutanazie David Seymour vyjádřil přesvědčení, že Nový Zéland se díky normě stane „svobodnější a soucitnější společností“.

Poslankyně Maggie Barryová, která hlasovala proti zákonu, naproti tomu uvedla, že se Nový Zéland vrací ke státem schvalovanému zabíjení, které opustil před více než 50 lety zrušením trestu smrti.

 

Zdroj: ČTK, CVVM, foto Pixabay.

 

Go to TOP