Dokumenty právní nauky i procesní zpřístupňuje SD EU na svém webu

Tyto dokumenty pocházejí z databáze Justiční sítě Evropské unie. Justiční síť Evropské unie (JSEU) byla vytvořena z podnětu předsedy Soudního dvora

Tyto dokumenty pocházejí z databáze Justiční sítě Evropské unie. Justiční síť Evropské unie (JSEU) byla vytvořena z podnětu předsedy Soudního dvora Evropské unie a předsedů ústavních a nejvyšších soudů členských států u příležitosti Fóra soudců pořádaného Soudním dvorem Evropské unie (SDEU) dne 27. března 2017 v rámci oslav 60. výročí podpisu Římských smluv[1].

Z diskusí vedených společným zájmem na posílení soudní spolupráce v Evropě k zajištění kvalitního soudnictví se již v lednu 2018 zrodila zabezpečená komunikační platforma pro členské soudy JSEU, která byla prvním konkrétním plodem této spolupráce.

Vzhledem k tomu, že informace poskytované na této platformě mají veliký význam pro rozvoj a jednotu unijního práva, Soudní dvůr Evropské unie a zúčastněné soudy se v rámci druhé etapy rozhodly sdílet s širokou veřejností všechny dokumenty, jež nemají důvěrnou povahu, vytvořením prostoru na stránkách Curia věnovaného JSEU. Tento prostor má za hlavní cíl sdílení a centralizaci informací a dokumentů užitečných pro aplikaci, šíření a studium unijního práva, tak jak je vykládáno a aplikováno nejen Soudním dvorem Evropské unie, ale také vnitrostátními soudy. Jeho cílem je dále podpořit vzájemné poznávání a pochopení právních řádů a systémů členských států z pohledu srovnávacího práva, aby se usnadnilo vzájemné zohledňování právních tradic každého z nich.

Prostor JSEU za tím účelem umožňuje:

– přímý přístup k řízením o předběžných otázkách (díky přednastaveným vyhledávacím kritériím ve vyhledávači), a zejména nahlížení do předkládacích rozhodnutí předložených od 1. července 2018, a to nejen v jednacím jazyce, ale také ve všech dostupných jazycích;

– nahlížení do rozhodnutí vnitrostátních soudů, která byla vybrána ústavními a nejvyššími soudy členských států pro jejich význam z hlediska unijního práva;

– nahlížení do různých dokumentů vědeckého či pedagogického charakteru, které jsou výsledkem rešerší či monitoringu prováděných členskými soudy JSEU, ať už se jedná o zprávy nebo studie, tematické listy k judikatuře v oblasti unijního práva nebo nástroje právní monitoring.

Zdroj: Soudní dvůr EU

 


[1] 1 Viz TZ č. 33/17

Go to TOP