Vláda práva je a musí být nad vládou politickou, připomněl předseda ČAK

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK, zahájil 5. listopadu 2019 projekt Advokáti proti totalitě projevem na Vrchním soudu v Praze, v prostorách historické Velké porotní síně. Právě zde byly v minulosti vedeny politické procesy s advokáty, kteří se postavili totalitní moci. Odtud hrdinové tohoto profesního stavu i naší země odcházeli do vězení nebo dokonce byli odsouzeni k smrti. JUDr. Jirousek vyzdvihl, že „vláda práva je a musí být nad vládou politickou“. Pro ty, kdo nemohli být přítomni, přetiskujeme projev předsedy ČAK.

 

JUDr. Vladimír Jirousek

Bylo mi svěřeno slavnostní zahájení konference „Advokáti proti totalitě“, jež je vstupní akcí obsáhlého projektu České advokátní komory „Advokáti proti totalitě“ zahrnujícího nad rámec konference tematickou výstavu s řadou významných artefaktů, doprovodný web výstavy, interaktivní televizi apod., dále pak mimo jiné též křest knihy s identickým názvem a identickým posláním.

Proč „Advokáti“ a proč „proti totalitě“ a ne například pouze „o totalitě“? Advokáti proto, že elita našeho stavu právě v totalitních časech generovala významné osobnosti vzdoru, přitom ty nejvýznamnější naším projektem důrazně a s úctou připomínáme. „Proti totalitě“ z toho důvodu, že byť si mnozí mysleli, že listopad 1989 zavřel za totalitními pořádky dveře, pravda je taková, že totalitní myšlení mnohých, a bohužel svým aktuálním politickým vlivem nikoliv bezvýznamných, nás provází stále, a pro dnešek i budoucnost je takové myšlení přinejmenším varovným mementem. Nemusím asi připomínat některé veřejně publikované a absolutně nepřijatelné výroky o politických vraždách v 50. letech minulého století, nebo takzvané názory ve smyslu, „že okupace v roce 68 vlastně okupací nebyla“. Stejně nepřijatelná je pak i ta „politicky pragmatická úvaha“, že institucionalizace ústavní ochrany je zbytečná.

Ukazuje se, že byť se dějinná etapa třiceti let od sametové revoluce zdá dostatečně dlouhá, jde jen a pouze o jedno generační období a lze jen doufat, že některá z dalších generací advokátů bude moci koncipovat projekt ne „proti“, ale „o totalitě“. Sám budu šťastný, pokud se dožiji takového věku, abych si mohl říci,  že jsem většinu života prožil ve svobodné zemi.

Je zřejmým záměrem projektu, že jeho 1. díl se odehrává v prostorách historické Velké porotní síně, jež je významnou a zároveň smutnou připomínkou totalitních neřádů v justici. A právě na tomto místě a v daných souvislostech se mi opakovaně vybavuje výrok prezidenta Law Society, Simona Davise, přednesený letos u příležitosti zahájení Soudního roku v Londýně v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně přerušení chodu parlamentu, a totiž, že: „Vláda práva je a musí být nad vládou politickou“. Všichni víme, že pro totalitní režimy platil pravý opak, a právě proto, že jednoznačná posloupnost, tj. nadřazenost vlády práva nad politickými turbulencemi, není ani dnes všem zcela jasná či přijatelná, snažíme se – my advokáti – přispět realizací projektu „Advokáti proti totalitě“ k důraznému prosazování principů a atributů právního státu.

Tím, vážené dámy a vážení pánové, považuji pracovní část dnešní konference za zahájenou.

Zdroj: redakce AD

Go to TOP